Hankkeet

Hankkeiden avulla kehitetään ammatillisen koulutuksen sisältöjä, tehdään aluekehitystyötä, sparrataan yrityksiä sekä lisätään yritysten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä. Olemme mukana niin alueellisissa kuin valtakunnallisissa hankkeissa.

Käynnissä olevat hankkeet:

Digitalisaation johtaminen ja osaaminen (OKM)

HAALARI – haalarit päälle ja työelämään, 20232026
Edistää vastavalmistuneiden, työttömien ja maahanmuuttajien työllistymistä maatalous-, metsä- ja puutarha-alalle tai niihin sidoksissa oleviin yrityksiin

HÄMILIS, 20242026
Hävikki minimiin, lisäarvo maksimiin – elintarviketuotannon sivuvirrat haltuun Hämeen pk-yrityksissä

Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun, 2024–2026
Edistetään ruoka-alan pk-yritysten innovaatio-osaamista sekä kestävää liiketoimintaa monipuolistamalla ja lisäämällä yritysten kasvisruokatuotevalikoimaa

KULKEVA, 20232024
Tavoitteena on mm. edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten maahanmuuttajien integroitumista Kanta-Hämeessä

OPVA Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OKM)

Pro Opetustilat -hanke 2023–2024
Pro Opetustilat -hankkeessa kootaan yhteen Suomen kaikki luonnonvara-alan oppilaitosten maa-, puutarha- ja metsätilat.

SUJUVA – Sujuvasti maahanmuuttajat töihin elintarvikealalle, 20222025
Tavoitteena on mm. kartoittaa hyvin toimivat käytänteet ja esteet ulkomaalaistaustaisten henkilöiden työllistymiseen elintarvikealalle.

Small scale cooperation in forestry sector, 2023–2025
Erasmus+ -ohjelman rahoittama hankkeen tavoitteena on kehittää virtuaalista oppimisympäristöä ammatillisen koulutuksen tarpeisiin metsätalouden alalla.

Tietojohtamisen kehittäminen 20222024
”Toimesta tietoa – tiedosta toimeen”. Omnia-vetoinen verkostohanke yhdessä 75:n ammatillisen koulutuksenjärjestäjän kanssa

Tilalle töihin 2023
Hankkeen tarjoamat maksuttomat lyhytkoulutukset ovat oiva väylä työelämään erilaisiin maatalousalan yrityksiin.

Watson-project 20232026
– Preventing food fraud through digital and intelligence-based technologies

Yhteisöllisen opiskeluhuollon vahvistaminen ja kehittäminen 2023–2024
Tavoitteena on mm. yhteisöllisen opiskeluhuollon ennaltaehkäisevän tuen sekä yksilökohtaisen opiskeluhuollon varhaisen tuen kehittäminen


Päättyneet hankkeet