Hankkeet

Hankkeiden avulla kehitetään ammatillisen koulutuksen sisältöjä, tehdään aluekehitystyötä, sparrataan yrityksiä sekä lisätään yritysten ja opiskelijoiden välistä yhteistyötä.
Olemme mukana niin alueellisissa kuin valtakunnallisissa hankkeissa.