Thomas HPA

Rekrytoinnin ja henkilöstön kehittämisen työkalu

Työntekijä, joka ymmärtää omaa toimintatyyliään, voi johtaa ja kehittää itseään ja ymmärtää myös muiden toimintaa paremmin. Työnantaja, joka ymmärtää työntekijöidensä toimintatyylejä, tekee osuvampia päätöksiä rekrytoinneissa, kykenee kehittämään ja johtamaan henkilöstöään paremmin sekä tukemaan osaamisen kehittämistä.

• Rekrytoi työkulttuuriisi sopivia henkilöitä
• Löydä soveltuvimmat hakijat
• Yhdistä työrooliin sopivat toimintatyylit
• Motivoi ja sitouta henkilöstöä
• Ymmärrä, mikä motivoi
• Tunnista työtehtävät, joissa henkilön vahvuudet pääsevät oikeuksiinsa
• Tue henkilökohtaista kehitystä
• Tunnista vahvuudet
• Paikanna kehitysalueet
• Paranna viestintää ja tiimityötä
• Ymmärrä tarvittava viestintätyyli erityisesti erilaisissa muutoksissa
• Tunnista oma ja toisten toimintatyyli, rakenna tiimien toimintaa

Miten työkalu toimii?

Saat 8 minuutissa kattavan analyysin omasta tai toisen henkilön luontaisesta työkäyttäytymisestä.

Kenelle palvelu on suunniteltu?

Henkilökohtaisen Profiilin Analyysi (HPA) kertoo henkilön työkäyttäytymisestä ja auttaa tuloksellisesti kehittämään itseään tai johtamaan erilaisen toimintatyylin omaavia henkilöitä.


Analyysin avulla saat vastauksia esimerkiksi seuraaviin kysymyksiin:
• Mitkä ovat henkilön vahvuudet?
• Mikä motivoi henkilöä työssä?
• Mitkä mahdolliset rajoitteet voivat heikentää menestymistä tehtävässä?
• Millaisiin tehtäviin henkilö sopii parhaiten?
• Onko henkilö tuloshakuinen?
• Miten henkilö vaikuttaa toisiin ihmisiin?
• Miten henkilö toimii muutostilanteissa?

Palvelun hinta

Hinta 300 euroa/hlö + alv. 24%

Seppälä Minna

lehtori, pedagoginen koordinaattori / johtaminen ja yrittäjyys

+358400975024

minna.seppala@hami.fi