Avoimet työpaikat

Tule meille HAMIin töihin!

Tällä hetkellä haemme

Koulutuspäällikkö, puutarha- ja metsäala

Toimialojen koulutuspäällikkö vastaa koulutustoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan organisoinnista, johtaa ja kehittää toimintaa strategian, määriteltyjen koulutusvastuiden sekä sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa. Koulutuspäällikkö osallistuu koko oppilaitoksen kehittämistyöhön, toimii lähiesihenkilönä ja on johtoryhmän jäsen.

Toivomme hakijalta vahvaa johtamisosaamista, tavoitteellisuutta, taitoa tukea opetus- ja ohjaustiimejä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja alan verkostoja. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, pedagogista pätevyyttä, vahvaa substanssiosaamista puutarha- ja/tai metsäalalta sekä johtamiskokemusta.

  • Työsuhde: vakituinen
  • Palkkaus: 5 200 €
  • Hae viimeistään 7.4.2024 Kuntarekryn kautta

Lehtori, elintarvikeala

Työ sijoittuu Hämeenlinnaan, Sairion kampukselle. Lehtorin tehtäviin kuuluu elintarvikealan ammatillisten aineiden pedagoginen suunnittelu, opetus, oppimisprosessin ohjaaminen ja osaamisen arviointi. Lehtori osallistuu myös maksullisen palvelutoiminnan suunnitteluun, markkinointiin ja toteuttamiseen.

Toivomme hakijalta innostunutta otetta opetus- ja ohjaustyön kehittämiseen ja alalla verkostoitumiseen. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia tiimityötaitoja, hyvää vuorovaikutusosaamista, ohjauksellista työotetta, kykyä toimia erilaisten oppijoiden kanssa sekä taitoja toimia digitaalisissa toimintaympäristöissä.