Hanki ammatti oppisopimuksella

Oppisopimus on työelämälähtöinen tapa hankkia ammatillinen koulutus.

Oppisopimus on määräaikainen työsopimus, jossa työnantaja kouluttaa työntekijän. Oppisopimuksella voit suorittaa meillä HAMIssa minkä tahansa tarjolla olevan toisen asteen ammatillisen perustutkinnon. Oppisopimus on käytännönläheinen tapa opiskella, sillä oppisopimuksella opiskeleva kouluttautuu tehden samalla töitä, nostaa palkkaa ja kerryttää työkokemusta.

Oppisopimus tarjoaa mahdollisuuden opiskella ensimmäinen ammatti, vaihtaa alaa tai saada todistus omasta osaamisesta. Oppisopimuksella voi myös suorittaa loppuun kesken jääneet opinnot tai hankkia lisäkoulutusta.

Miten oppisopimuksella opiskelu toimii käytännössä?

Oppisopimusta varten sinulla tulee olla työpaikka, jossa sinua ohjaa valittu työpaikkaohjaaja. Työpaikkaohjaaja voi olla esimerkiksi esihenkilö tai kollega. Työpaikkaohjaaja toimii tukihenkilönäsi ja neuvonantajanasi työpaikalla.

Opiskelusta suurin osa tai jopa koko opinnot tapahtuvat työpaikalla, ja työtunteja on oltava viikossa vähintään 25. Oppisopimusopiskelijana olet työsuhteessa, ja työstä maksetaan palkkaa. Sinulle annetaan työssä vastuuta ja aitoja työtehtäviä, jotka vastaavat tutkinnon perusteiden ammattitaitovaatimuksia.

Oppisopimusopiskelu oppilaitoksessa

Tutkintoon kuuluu työpaikalla oppimisen lisäksi opiskelua HAMIssa esimerkiksi  1–4 päivänä kuukaudessa. Jokaiselle opiskelijalle tehdään henkilökohtainen opiskelusuunnitelma.

HAMIssa suoritetut opinnot on rakennettu hyödyttämään käytännön työssä. Oppimistehtävät koskevat omaa työtä, työtapoja ja -käytäntöjä. Opettajat seuraavat ja ohjaavat edistymistäsi.

Kysy lisää: hami-opot@hami.fi