Oppilaitoksen ja opiskeluhuollon työntekijät

Tälle sivulle on listattu oppilaitoksen työntekijöitä ja heidän tehtäviään.

Opiskelija: Jos sinun tarvitsee ottaa johonkuhun näistä työntekijöistä yhteyttä, löydät ajantasaiset työntekijöiden yhteystiedot OLLI-palvelun intrasta.

Muun henkilöstön yhteystiedot löydät tämän sivuston Yhteystiedot-osiosta.

Opinto-ohjaaja

Opinto-ohjaaja eli opo haastattelee opiskelijoita opintojen alussa. Hän kartoittaa opiskelijan oppimishistoriaa ja ammatillisiin opintoihin liittyviä tavoitteita. Opo auttaa opiskelijaa aiemmin hankitun osaamisen tunnistamisessa ja tunnustamisessa sekä antaa ryhmä- ja henkilökohtaista ohjausta opintojen suunnittelussa, jatko-opintoihin hakeutumisessa ja työelämään siirtymisessä.

Ryhmänohjaaja

Ryhmänohjaaja on opiskelijan ensisijainen yhteyshenkilö opintoihin liittyvien asioiden hoitamiseksi. Hän pitää yhteyttä huoltajiin ja muihin opiskelijan tukitahoihin. Ryhmänohjaaja tukee opiskelijaa opintojen suunnittelussa ja seuraa opiskelijan opintojen etenemistä. Ryhmänohjaaja tekee opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi yhteistyötä mm. opinto-ohjaajan, ammatillisen ohjaajan, asuntolaohjaajan sekä kuraattorin ja opiskelijaterveydenhuollon kanssa. Hän osallistuu myös erityisen tuen suunnitteluun, toteuttamiseen ja seurantaan.

Ammatillinen ohjaaja

Ammatillinen ohjaaja tukee opiskelijaa erilaisissa oppimistilanteissa ja opiskelun arjessa. Hän voi mm. ohjata opiskelijan työskentelyä henkilökohtaisesti käytännön töissä ja oppimistehtävien tekemisessä sekä olla tukena työpaikalla järjestettävän koulutuksen jaksojen aikana.

Opintopalvelut

Opintopalvelut auttaa opiskelijaa hakuvaiheesta aina valmistumiseen saakka esim. opintotukiasioissa ja opiskelemiseen liittyvissä todistuksissa.

Asuntola- ja ammatillinen ohjaaja

Osa ammatillisista ohjaajista toimii myös asuntolaohjaajina. He järjestävät ohjattua vapaa-ajan toimintaa ja ovat opiskelijoiden tukena ilta-aikoina. Vapaa-ajan toiminnot ovat monipuolisia ja niitä suunnitellaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.

Opiskeluhuollon työntekijät

Opiskeluhuollon työntekijät työskentelevät HAMIn toimipisteissä ja auttavat opiskelijoita erilaisissa terveyteen ja hyvinvointiin liittyvissä asioissa. Työntekijöiden sähköpostit ovat muotoa etunimi.sukunimi(at)omahame.fi

Evo:
Terveydenhoitaja Terhi Niemelä
Kuraattori Milla Huovinen
Psykologi Elina Lewandowski

Lepaa:
Terveydenhoitaja Suvi Kuivasaari-Hyttinen
Kuraattori Tiina Tuori
Psykologi Asta Pöyhönen

Mustiala:
Terveydenhoitaja Katja Suvanto
Kuraattori Senja Leppäkoski
Psykologi Emma Hietarinta

Sairio:
Terveydenhoitaja Heidi Envall
Kuraattori Eerika Ketonen
Psykologi Elina Lewandowski

Kaksi naista seisoo ulkona. VIhreät liivi ja huppari. Vehreä puu taustalla,