Sponsorointi

HAMI sponsorina

Hämeen ammatti-instituutin urheilu- ja kulttuurisponsoroinnin painopiste on erityisesti HAMIn opiskelijoiden tukemisessa. Harkinnan mukaan voidaan tukea myös muuta kulttuuria ja urheilua tai tekoja ja toimintaa, joka edistää erityisesti nuorten hyvinvointia ja yhdenvertaisuutta. Sponsoroitavan toiminnan tulee olla HAMIn arvojen mukaista. HAMIn johtoryhmä valitsee sponsoroitavat kohteet hakemusten perusteella. Sopimukset tehdään ensisijaisesti vuosi/tapahtuma kerrallaan.

HAMIn kummiurheilijayhteistyö

Urheilussa HAMIn pääasiallinen sponsorointimuoto on kummipelaajien tai -urheilijoiden tukeminen. Tuemme valitsemiamme lupaavia ja tavoitteellisia urheilevia hamilaisia opiskelijoita joko suoraan tai seuran kautta.

Seuraava haku: syksyllä 2024

Hakulomake

HAMIn johtoryhmä tekee hakemusten perusteella päätökset yhteistyökumppanuuksista. Yhteistyötä tuetaan 300 – 1 000 euron vuotuisella sopimuksella.

Kumppanuuden edellytyksenä on, että urheilija opiskelee HAMIssa. Kunkin sponsoroitavan kanssa sovitaan sopimuksen sisältö, johon kuuluu esim. näkyvyys asussa ja peleissä/kisoissa, haastattelun ja kuvien käyttö, tapahtumayhteistyö ja somenäkyvyys.

Kummitoimintaa on mahdollista laajentaa myös kulttuurin aloille.

Lisätietoja

Voit ehdottaa yhteistyötä tai kysyä lisätietoja HAMIn sponsorointikäytännöistä rehtori Pia-Maria Haltialta.