Väyläopinnot – oikotie AMK:iin

Kiinnostavatko amk-opinnot?

Väyläopinnot ovat varteenotettava vaihtoehto HAMIn toisen asteen opiskelijoille Hämeen ammattikorkeakoulussa.

Mitä ja miksi?

Toisen asteen opiskelun aikana opiskelija suorittaa 30 opintopistettä AMK-opintoja osana toisen asteen opintojaan.

Toisen asteen tutkinnon (ammatillinen perustutkinto tai lukion oppimäärä ja ylioppilastutkinto) ja 30 op AMK-opintoja suorittanut opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta ilman valintakoetta HAMKissa.

HAMKin opinnot sovitaan osaksi tutkintoa opiskelijan opintosuunnitelman mukaisesti eli ne kasvattavat osaamispistekertymää myös toisella asteella. Suoritetuista opinnoista saa todistuksen, jolla opinnot on mahdollista hyväksilukea myös muissa korkeakouluissa.

Hakeminen

Toisen asteen oppilaitos tekee HAMKin koulutukselle toukokuussa ja marraskuussa ehdotuksen sopivista opiskelijoista, jonka jälkeen tapaaminen opiskelijoiden sekä molempien koulujen koulutuspäälliköiden ja/tai opojen kesken. Tämän jälkeen tehdään opiskelusopimus.

Opiskeluoikeus

Hakija saa opiskeluoikeuden, kun hänet hyväksytään opiskelijaksi ja hän ottaa paikan vastaan sekä ilmoittautuu lukukaudelle. Opiskeluoikeusaika lasketaan alkaneeksi ko. lukukaudesta lähtien. Siten on suositeltavaa hakea opiskelijaksi sinä lukukautena, jona haluaa aloittaa opintonsa tutkinto-opiskelijana.

Opiskelusopimus

HAMKin opinnoista ja ajoituksesta sovitaan yhdessä oman opinto-ohjaajan ja HAMKin yhteyshenkilön kanssa. Opinnoista laaditaan aina kirjallinen opiskelusopimus. Opiskelusopimuksessa määritellään suoritettavat opinnot sekä aikataulu. Aloituspaikkoja on rajoitetusti, ja ne määritellään koulutuksittain vuosittain.

Hyväksyminen HAMK tutkinto-opiskelijaksi

Opiskelija voi hakea tutkinto-oikeutta, kun 30 op opiskelusopimuksessa määriteltyjä HAMKin opintoja sekä toisen asteen tutkinto on valmis. HAMKin moduulit tulee olla suoritettu pääsääntöisesti hyvin tiedoin.

Väyläopinnoissa on tarjolla monien eri alojen ja koulutusten opintoja, katso tarkempi opintotarjonta HAMKin sivuilta.