Laatu

Visiomme ja strategisten menestystekijöiden onnistumisen varmistamme tiedolla johtamisella. Toimintamme laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit ja tuloksia seurataan systemaattisesti. Henkilöstö on sitoutunut jatkuvan parantamisen periaatteisiin. Kehitämme toimintaamme ennakoivasti ja uudistavasti. Viestintämme on avointa vuoropuhelua ja vahvistaa onnistumistamme.