Visio ja strategia

Visiomme on vuonna 2030 olla vahvin kestävän tulevaisuuden moniosaajien valmentaja. Panostamme jatkuvaan yhteiseen kehittämiseen toimien rehellisesti ja avoimesti. Pidämme huolta opiskelijoista, henkilöstöstä ja ympäristöstä ollen kestävän tulevaisuuden edelläkävijä.

Tahtotilamme toteutumisen varmistavat neljä strategista menestystekijää:​​​​​​

OPISKELIJAN PARASTA


Kaikessa toiminnassamme lähtökohtana on yksilön hyvinvointi ja osallisuus. Elämänkaaren eri vaiheissa olevat
opiskelija-asiakkaamme ovat kumppaneitamme, joille mahdollistamme yksilöllisen kehittymisen käytännön
moniosaajiksi. Kampuksemme ovat työelämävastaavia, turvallisia taitojen oppimisympäristöjä. Vahva
ohjausyhteistyö tukee opiskelijan opintojen edistymistä sekä hyvinvointia eri oppimisympäristöissä.

VASTAVUOROINEN KUMPPANUUS

Toimimme arvostettuna kumppanina oppimisen ja koulutuksen verkostoissa. Kehitämme työelämässä
oppimisen palveluprosessia selkeillä yhteisillä toimintaperiaatteilla sekä sopimuksilla yhdessä työelämän
kanssa. Tarjoamme vastavuoroisesti työelämälle kohdennettuja uudistavia koulutus- ja kehittämispalveluja.
Vahvistamme kumppanuutta kehittävää yhteistyötä HAMKin eri yksiköiden kanssa.

ASIANTUNTIJUUS

Panostamme jatkuvaan yhteiseen kehittämiseen oppivana yhteisönä. Toimimme rehellisesti ja avoimesti sekä
yhteisönä että kumppaniemme ja sidosryhmiemme kanssa. Pidämme huolta opiskelijoista, toisistamme ja
ympäristöstä. Toiminnassamme punaisena lankana ovat moniosaajien valmentaminen ja kestävän
tulevaisuuden edelläkävijyys. Henkilöstömme osaaminen ja hyvinvointi ovat tärkein voimavaramme, josta
huolehdimme jatkuvalla asiantuntijuutta lisäävällä koulutuksella, työelämäyhteistyöllä sekä valmentavan
johtajuuden kehittämisellä.

LAADUNHALLINTA

Visiomme ja strategisten menestystekijöiden onnistumisen varmistamme tiedolla johtamisella. Toimintamme
laadulle ja vaikuttavuudelle asetetaan selkeät tavoitteet ja mittarit ja tuloksia seurataan systemaattisesti.
Henkilöstö on sitoutunut jatkuvan parantamisen periaatteisiin. Kehitämme toimintaamme ennakoivasti ja
uudistavasti. Viestintämme on avointa vuoropuhelua ja vahvistaa onnistumistamme.

RAKENNAMME KANSSASI KESTÄVÄN, KÄYTÄNNÖNLÄHEISEN JA HYVINVOINTIA EDISTÄVÄN TULEVAISUUDEN
✓ Panostamme jatkuvaan yhteiseen kehittämiseen
✓ Toimimme rehellisesti ja avoimesti
✓ Pidämme huolta opiskelijoista, henkilöstöstä ja ympäristöstä
✓ Olemme kestävän tulevaisuuden edelläkävijä