Kestävä kehitys

HAMIn Kestävä kehitys -ohjelmassa on huomioitu muun muassa materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Lisäksi on pohdittu sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja. Turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus sisältyvät Kestävä kehitys -ohjelmaan. 

OKKA-säätiö on vahvistanut 12.2.2020 ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattorit otettavaksi käyttöön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa. Sertifiointi perustuu oppilaitoksen itsearviointiprosessiin, kestävän kehityksen toiminnan perustason todentamiseen ja sitoutumiseen kestävän kehityksen suunnitelman toteuttamiseen.

HAMI on saanut OKKA-säätiön myöntämän Kestävän kehityksen sertifikaatin toukokuussa 2022. Sertifikaatti on voimassa kolme vuotta. HAMI on sitoutunut kehittämään toimintaansa indikaattoreiden suuntaisesti opetuksen, toimintakulttuurin ja johtamisen alueilla. Kehittämistä ohjaa mm. HAMIn Kestävän kehityksen ohjelma.

Kestävän kehityksen ohjelma jakautuu viiteen tavoitteeseen:

  1. HAMI on Suomen hyvinvoivin toisen asteen oppilaitosyhteisö vuonna 2030
  2. Kestävä kehitys on osa kaikkea HAMIn koulutustoimintaa
  3. HAMIn TJK-toiminta kannustaa työelämäyhteistyön kehittämiseen
  4. Kohti hiilineutraalia HAMIa yhdessä HAMKin kanssa
  5. Toimimme yhdessä kumppaneiden kanssa

HAMIN Vastuullisuusraportti 2022

Kestävä kehitys on teema, jossa haluamme lisätä kaikkien osaamista. Jotta organisaatio voi saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteensa, on tärkeää, että henkilöstöllä on riittävä osaaminen ja edellytykset toimia kestävän kehityksen periaatteiden mukaisesti sekä myös edistää kestävän kehityksen tavoitteita. Olemme tarjonneet jokaiselle työntekijällemme mahdollisuuden suorittaa Kestävä kehitys nyt! -verkkokurssin. Lähes koko HAMIn henkilöstö on suorittanut kurssin.