Kestävä kehitys

HAMIn Kestävä kehitys -ohjelmassa on huomioitu muun muassa materiaalien, energian ja veden käyttöä sekä jätteiden lajittelua ja kierrätystä. Lisäksi on pohdittu sosiaalisen ja kulttuurisen kestävyyden teemoja. Turvallisuus, hyvinvointi, kiusaamisen ja syrjäytymisen ehkäisy, ravinto ja terveys sekä kulttuuriperintö ja monikulttuurisuus sisältyvät Kestävä tulevaisuus -ohjelmaan. 

OKKA-säätiö on vahvistanut 12.2.2020 ammatillisten oppilaitosten kestävän tulevaisuuden indikaattorit otettavaksi käyttöön oppilaitosten kestävän kehityksen sertifioinnissa. Sertifikaatilla ei ole enää pisterajoja, vaan sertifiointi perustuu oppilaitoksen itsearviointiprosessiin, kestävän kehityksen toiminnan perustason todentamiseen ja sitoutumiseen kestävän kehityksen suunnitelman toteuttamiseen. 

OKKA-säätiö luovutti HAMIlle kestävän kehityksen seritifikaatin 31.5.2022.  

HAMIN Vastuullisuusraportti 2022