Peruutusehdot

Peruutusehdot ammattitutkinnoissa ja maksullisessa palvelutoiminnassa

Ammattitutkinnot

Hämeen ammatti-instituutti tiedottaa hakijalle opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen hami-opintopalvelut@hami.fi. Jos opiskelija on aloittanut koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen aloittamiseen.

Maksullisissa koulutuksissa veloitetaan tutkinnon osan maksu tai koulutuksen maksuerä, mikäli koulutukseen valittu jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Maksullisen palvelutoiminnan koulutukset

Ilmoittautumisajan jälkeen tehdystä peruutuksesta peritään 50 % koulutusmaksusta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen hami-opintopalvelut@hami.fi. Jos peruutusta ei tehdä, peritään koko koulutusmaksu.

Hämeen ammatti-instituutti pidättää itsellään oikeuden muutoksiin.