Kansainvälisyys opinnoissa

HAMIssa kannustetaan opiskelijoita kansainvälisyyteen.

Opiskelijat voivat osallistua opintoretkille tai lähteä ulkomaille työpaikalla oppimisen jaksolle.

Toisessa kulttuurissa työskentely kasvattaa ammattitaitoa, avartaa omaa tietämystä ja lisää sosiaalisia taitoja, erityisesti kielitaitoa. Samalla voi luoda verkostoja ja saada uusia ystäviä.

Lähes kaikista koulutusohjelmista on mahdollista lähteä ulkomaille työpaikalla oppimisen jaksolle. Jaksot toteutuvat pääsääntöisesti Euroopan maissa. Suosituimpia kohdemaita ovat olleet esimerkiksi Hollanti, Ranska, Ruotsi, Viro ja Islanti.

Ulkomaan työpaikalla oppimisen jaksoa varten voi hakea koululta apurahaa, jonka lisäksi on mahdollista anoa ulkomaan opintorahaa Kelasta​.

Kuka voi päästä vaihtoon?

HAMIn opiskelijana voit lähteä vaihtoon, jos sinulla on

  • riittävän sujuva suullinen englannin/ruotsin/saksan/ranskan kielen taito
  • vahva ja selkeästi ilmaistu oma motivaatio (Motivation letter)
  • hyvä fyysinen ja henkinen terveys sekä riittävät elämänhallintataidot
  • opintojen hyvä edistyminen suunnitellusti HOKSin mukaan
  • moitteeton käytös oppilaitoksessa ja aiemmilla työpaikalla oppimisen jaksoilla.

Opettajat, ryhmänohjaajat, ammatilliset ohjaajat ja muut tukihenkilöt antavat palautetta kv-jaksolle hakeutuvien opintojen etenemisestä. Kielitaidon riittävyys voidaan varmistaa kohdemaan kielellä tehtävällä haastattelulla. HAMIssa tarjottavien yhteisten tutkinnon osien kieliopintojen lisäksi esim. kansalaisopistossa sekä iltalukiossa järjestetään erilaisia kielikursseja kohtuulliseen hintaan. Tarjolla on myös erilaisia kielikursseja itsenäiseen opiskeluun. Oman alan englanninkielisen kirjallisuuden lukeminen on suositeltavaa.

Kun työpaikalla oppimisen jakso ulkomailla kiinnostaa, ota yhteys koulutusalasi kansainvälisyydestä vastaavaan henkilöön:

  • meijeriala: Merja Leikkainen
  • puutarha-ala: Soile Viljakka
  • maatalousala: Jyri Kaunisto
  • liikenneopettajakoulutus: Sari Jäänrailo

Viljakka Soile

vararehtori

+358400398073

soile.viljakka@hami.fi

Stenström Johanna

lehtori, opinto-ohjaaja

+358409601077

johanna.stenstrom@hami.fi

 

 

Jäänrailo Sari

lehtori / liikenneopettajakoulutus

+358400960582

sari.jaanrailo@hami.fi