Opintojen rahoittaminen

Opintoja voi rahoittaa monella tavalla. Alla on lueteltuna yleisimmät rahoitusmuodot. Tarvittavia todistuksia tukien hakemiseen liittyen saa HAMIn opintopalveluilta.

Opintotuki

Perustutkintoa suorittavana opiskelijana voit saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja saat asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta https://www.kela.fi/opintotuki.

Aikuiskoulutustuki

Aikuiskoulutustukea voidaan myödään päätoimiseen opiskeluun työntekijälle tai yrittäjälle. Tukea voidaan myöntää opintoihin, jotka järjestetään Suomessa. Lisätietoja aikuiskoulutustuesta löydät täältä https://www.aikuiskoulutustuki.fi/

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Tuen saaminen edellyttää, että:

  • olet Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö
  • yhdensuuntainen koulumatka asunnoltasi oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä (oppivelvollisilla 7 kilometriä)
  • ja sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa.

Koulumatkatukea haetaan verkossa Oma Kela -palvelun kautta. Tarkempia tietoja saat Kelan toimistosta ja täältä https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Ammattitutkintostipendi

Ammattitutkintostipendiä voivat hakea kaikki ammatillisesta perustutkinnosta, ammattitutkinnosta tai erikoisammattitutkinnosta valmistuneet. Stipendin myöntämisessä on myös ehtona mm. stipendin hakeminen vuoden sisällä valmistumisesta sekä viiden vuoden työkokemus tutkinnon suorittamispäivään mennessä. Stipendin muista myöntämisen ehdoista sekä hakemisesta lisätietoja löytyy täältä https://www.tyollisyysrahasto.fi/aikuisopiskelijan-etuudet/ammattitutkintostipendi/