Opintojen rahoittaminen

Opintoja voi rahoittaa monella tavalla. Alla on lueteltuna yleisimmät rahoitusmuodot. Tarvittavia todistuksia tukien hakemiseen liittyen saa HAMIn opintopalveluilta.

Opintotuki

Perustutkintoa suorittavana opiskelijana voit saada opintotukea, joka koostuu opintorahasta, asumislisästä ja opintolainasta. Lisätietoja saat asuinkuntasi Kelan toimistosta sekä verkkosivuilta https://www.kela.fi/opintotuki.

Aikuiskoulutustuki

Petteri Orpon hallituksen hallitusohjelmaan on kirjattu, että aikuiskoulutustuki lakkautetaan vuonna 2024. Hallituksen esityksessä esitetään, että aikuiskoulutustukea ei voi saada missään tilanteessa syksyllä 2024 alkaviin opintoihin. Lisätietoja aikuiskoulutustun tämän hetkisestä tilanteesta löydät osoitteesta https://www.aikuiskoulutustuki.fi/ajankohtaista-aikuiskoulutustuesta/

Koulumatkatuki

Kela maksaa ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevalle koulumatkatukea päivittäisten koulumatkojen kustannuksiin. Tuen saaminen edellyttää, että:

  • olet Suomessa päätoimisesti opiskeleva ja vakituisesti asuva henkilö
  • yhdensuuntainen koulumatka asunnoltasi oppilaitokseen on vähintään 10 kilometriä (oppivelvollisilla 7 kilometriä)
  • ja sinulla on vähintään 10 matkapäivää kalenterikuukaudessa.

Koulumatkatukea haetaan verkossa Oma Kela -palvelun kautta. Tarkempia tietoja saat Kelan toimistosta ja täältä https://www.kela.fi/koulumatkatuki

Ammattitutkintostipendi

Petteri Orpon hallituksen esityksen mukaan ammattitutkintostipendejä voitaisiin myöntää 31.7.2024 mennessä suoritetun tutkinnon perusteella. Stipendi tulisi hakea vuoden sisällä tutkinnon suorittamisesta eli viimeistään 31.7.2025 mennessä. Hallituksen esityksen mukaan 1.8.2024 tai sen jälkeen suoritetut tutkinnot eivät enää oikeuttaisi ammattitutkintostipendiin. 

Huomaathan, että aikuiskoulutustuen lakkauttavan lain sisältöön ja ehdotettuun voimaantuloaikatauluun voi vielä tulla muutoksia eduskuntakäsittelyssä. Lisätietoja ammattitutkintostipendistä löydät osoitteesta https://www.aikuiskoulutustuki.fi/ajankohtaista-aikuiskoulutustuesta/