Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo

Hämeen ammatti-instituutti on osa Hämeen ammattikorkeakoulua. Konsernin tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi tuntea konsernin toimintatavat oikeudenmukaisiksi, kannustaviksi ja työntekijää arvostaviksi. Työntekijöitä koskeva päätöksenteko ja sen valmistelu ovat avointa ja läpinäkyvää.

Lainsäädäntö edellyttää yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmaa, jossa käsitellään keinoja edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolien välistä tasa-arvoa. Suunnitelmat ovat osa konsernin strategioita, joissa tähdätään yhdenvertaisuuden tosiasialliseen toteutumiseen organisaatioiden kaikissa toiminnoissa: työntekijöiden rekrytoinnissa, ohjauksessa, työoloissa ja uralla etenemisessä, hallinnossa sekä työtehtäviä jaettaessa. Tähän tavoitteeseen pyrkiminen kuuluu kaikille konsernin jäsenille.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyön toimintamallissamme on tavoitteena joustava ja jatkuva kehittämissykli (PDCA), jossa uusien toimintamallien kokeilu, tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä toimenpiteiden ja tavoitteiden seuranta ja uudelleen määrittely on mahdollista ja toteutettavissa.

HAMIn henkilöstön tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaan voit tutustua tästä (pdf).
Konsernin Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa (pdf) päivitetään parhaillaan. (7.2.2022)