Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvo

Hämeen ammattikorkeakoulun tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi tuntea konsernin toimintatavat oikeudenmukaisiksi, kannustaviksi ja työntekijää arvostaviksi. Työntekijöitä koskeva päätöksenteko ja sen valmistelu ovat avointa ja läpinäkyvää.

Hämeen ammattikorkeakoulussa on lainsäädännön edellyttämä Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma, jossa käsitellään keinoja edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolien välistä tasa-arvoa. Tämä suunnitelma on osa konsernin strategioita, joissa tähdätään yhdenvertaisuuden tosiasialliseen toteutumiseen organisaatioiden kaikissa toiminnoissa: opiskelijoiden ja työntekijöiden rekrytoinnissa, ohjauksessa, työoloissa ja uralla etenemisessä, hallinnossa ja tutkimustoiminnassa sekä työtehtäviä jaettaessa. Suunnitelman tarkoituksena on edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa ja työntekijöiden välistä yhdenvertaisuutta. Tähän tavoitteeseen pyrkiminen kuuluu kaikille konsernin jäsenille.

Yhdenvertaisuus ja tasa-arvotyön toimintamallissamme on tavoitteena joustava ja jatkuva kehittämissykli (PDCA), jossa uusien toimintamallien kokeilu, tiedon ja hyvien käytäntöjen jakaminen sekä toimenpiteiden ja tavoitteiden seuranta ja uudelleen määrittely on mahdollista ja toteutettavissa.

Konsernin Yhdenvertaisuus ja tasa-arvosuunnitelmaa (pdf) päivitetään parhaillaan. (7.2.2022)