Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hanke

Suuret megatrendit kuten ilmastonmuutos, maankäytön muutokset ja kaupungistuminen muuttavat ruoantuotantoa merkittävästi. Ilmasto- ja ympäristöystävällisten sekä ravitsemuksellisesti hyvien ruokatuotteiden kehittämisessä tarvitaan laajaa osaamista ja vuoropuhelua eri toimijoiden kanssa. Kasvisruokainnovaatioilla kasvuun -hankkeella vastataan näihin tarpeisiin.

Hankeaika

1.1.2024–30.6.2026

Tavoitteet

Hankkeen tavoitteena on edistää ruoka-alan pk-yritysten innovaatio-osaamista ja kestävää liiketoimintaa monipuolistamalla ja lisäämällä yritysten kasvisruokatuotevalikoimaa. Tutkimus- ja innovointivalmiuksia edistetään kokeillen ja pilotein yhdessä yritysten, koulutus- ja tutkimusorganisaatioiden kanssa. Kasvisruoka- ja juomatuotteet on valittu niiden pienten ilmastovaikutusten ja toisaalta ihmisen terveyttä edistävien vaikutusten vuoksi kehittämisen kohteiksi.

Hankkeessa toteutetaan seuraavat asiat:

 • Pilottikokeiluja
 • Uusia kasvisruoka asiakastestauksia
 • Uusia tuotteita koemyyntiin Lepaan viinitilalle ja/tai yritysten myymälöihin
 • Opiskelijoiden ja yritysten koulutusta eri aihealueita
 • Blogikirjoitukset hankkeen toteutuksesta
 • Yhteistyökumppaneiden kanssa toteutetut tapahtumat ja seminaarit

Kohderyhmä

Kohderyhmänä ovat ruoka-alan pk-yritykset, erityisesti puutarha- ja elintarvikealan yritykset sekä ammattikeittiöt. Toteutuksessa huomioidaan elinkeinoelämän, korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten, ammatillisten oppilaitosten ja muiden koulutuksen järjestäjien, muiden kehittämistoimijoiden (ml. kaupungit ja kunnat sekä kolmas sektori) sekä loppukäyttäjien (kuluttajat, kansalaiset) yhteistyö palveluiden ja tuotteiden koko arvoketjussa.

Hankkeen toteuttajat

 • Hämeen ammattikorkeakoulu
 • Hämeen ammatti-instituutti
 • Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä
 • Koulutuskeskus Tavastia
 • Luonnonvarakeskus

HAMIn roolina on olla pilottialustana erilaisille kokeiluille sekä Lepaalla, että Sairiossa, jossa on mahdollisuudet toteuttaa kasvisruokaan liittyviä kokeiluita yhdessä eri yritysten ja hanketoimijoiden kanssa. HAMI on mukana myös muiden vastuulla olevissa työpaketeissa.

Euroopan unionin osarahoittamaa, Erasmus-hankelogo.

Lisätietoja antavat

Leikkainen Merja

lehtori / meijeriala

+358504655102

merja.leikkainen@hami.fi

Koskinen Pirjo-Maija

lehtori, pedagoginen koordinaattori /puutarha-ala

+358400398074

pirjo-maija.koskinen@hami.fi

Yhteistyössä

Logojono. Tavastia koulutuskuntayhtymä. Lounais-Hämeen koulutuskuntayhtymä. HAMI. HAMK. Luonnonvarakeskus.

Bloggaukset hankkeeseen liittyen