Oppimisen tuen kehittäminen ammatillisessa koulutuksessa -hanke

Oppimisen tuen kehittämishankkeen tavoitteena on selkiyttää ja kehittää oppimisen tuen järjestelmää ammatillisessa koulutuksessa. Oppimisen tuella tarkoitetaan laajaa kokonaisuutta, jonka muodostavat opintojen henkilökohtaistaminen, opinto-ohjaus, erityinen tuki sekä muut opiskelijan opiskeluvalmiuksia ja hyvinvointia tukevat toimet.

Hankkeessa edistetään opiskelijoiden ohjauksen ja tukitarpeiden nykyistä systemaattisempaa kartoittamista sekä opiskelijoiden hyvinvoinnin ja opiskelukyvyn vahvistamisen pedagogisia tukitoimia oppilaitos- ja työelämäympäristössä. Oppimisen tukea kehitetään moniammatillisena yhteistyönä koko oppilaitosyhteisön sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Hankkeessa opiskelijat huomioidaan oman hyvinvointinsa ja tuen tarpeidensa asiantuntijoina, ja heidät otetaan mukaan oppimisen tuen suunnitteluun ja kehittämiseen. Tavoitteena on kehittää oppilaitoksissa toimintakulttuuria, joka huomioi opiskelijoiden vahvuudet ja erityisopetuksen tarpeet yksilöllisesti.

Hankeaika: 1.2.2024-30.6.2025

Hankkeen tavoitteet HAMIssa

  • Ammatti- ja erikoisammattitutkinto-opiskelijat, erityisen tuen opiskelijat, ruotsinkieliset opiskelijat: tuen tarpeen parempi tunnistaminen (henkilökohtaistaminen, HOKSin seuranta ja päivittäminen) ja erilaiset tukimuodot eri oppimisympäristöissä (hybridi/etäopiskelu, TJK-jaksot, näytöt). Tukimuotoja pilotoidaan työpaikoilla työpaikkaohjaajien kanssa.
  • Erityisen tuen suunnitelman jalkauttaminen henkilöstölle, erityisen tuen korttien käyttöönotto ja erityisopetuksen toteutuminen.
  • Opintojen henkilökohtaistaminen eri vaiheissa, jatko-opintovalmiuksien tukeminen ja kehittäminen, urasuunnittelun ja opintojen päättövaiheen tuki.
  • Oppimisen tuen käytäntöjen yhtenäistäminen eri kampusten kesken.
  • Erityisopetuksen toteutusmallin täsmentäminen yhteistyössä erkkaopo-tiimin kanssa.

Lisätietoja antaa

Takala Paula

lehtori (erityisopettaja)

+358505632728

paula.takala@hami.fi

Opetushallitus rahoittaa hanketta -logo.