Tietojohtamisen kehittäminen 2022-2024

OKM 2022 strategiarahoitus (30.4.2024 saakka)
”Toimesta tietoa – tiedosta toimeen”

Omnia-vetoinen verkostohanke yhdessä 75:n ammatillisen koulutuksenjärjestäjän kanssa

Hankkeen tavoite

  • Parantaa koulutuksen järjestäjien tietotuotannon prosesseja (prosessien mittaaminen, arviointi ja kehittäminen)
  • Parantaa koulutuksen järjestäjien tiedon analysointikykyjä sekä kykyä käyttää tietoa päätöksenteon tukena
  • Parantaa koulutuksen järjestäjien kansallisia indikaattori- ja tilastotietoja hyödyntävien ratkaisujen käyttöä operatiivisen toiminnan ja kehittämisen tukena.
  • Lisätä tieto-ohjautuvaa toimintakulttuuria koulutuksen järjestäjien organisaatioissa eri tasolla ja kehittää henkilöstön osaamista tietojohtamisen alueella.

Hankkeen toteutus

Hankkeen toiminta toteutetaan viiden eri työpaketin kokonaisuutena, joista olemme

  • verkostossa mukana toteuttajana työpaketeissa 2 (Tiedon tuottaminen tarpeen näkökulmasta) ja 3 (Tiedon laadun varmistaminen järjestemissä) ja
  • sisäisesti kehitämme toimintaa ja osaamista työpaketin 4 (HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen) osalta

Projektipäällikkö

Holmberg Johanna

ICT-kehittämispäällikkö

+358505267808

johanna.holmberg@hami.fi