HÄMILIS-hanke

HÄMILIS: Hävikki minimiin, lisäarvo maksimiin – elintarviketuotannon sivuvirrat haltuun Hämeen pk-yrityksissä

Toimintalinja: 2 Hiilineutraali Suomi 
Erityistavoite: 2.3 Kiertotalouteen siirtymisen edistäminen

Hankeaika

1.3.2024-31.12.2026

Tarve

 1. Kannattava liiketoiminta: Tällä hetkellä kestävyysvaje sekä materiaalien kallistuminen vaatii tehokasta vilja- ja juoma-alan sivuvirtojen hyötykäyttöä.
 2. Sivuvirrat raaka-aineena: Raaka-aineena uudelleen käytettäviin sivuvirtoihin liittyy haasteita raaka-aineen säilyvyyteen, rakenteeseen, mikrobiologisiin sekä fysikaalis-kemiallisiin tekijöihin liittyen.
 3. Prosessointi: Elintarvikehävikin vähentämiseksi tarvitaan prosessointiosaamisen lisäksi eri tuotantomittakaavan vaikutuksen ymmärtämistä hävikin määrään.

Tavoitteet

 1. Tavoitteena pk-yritysten hävikin vähentäminen sekä sivuvirtojen hyödyntäminen
 2. Tavoitteena kehittää pk-yrityksille suunnattu täsmätyökalu (työnimi MiniSMART) elintarvikehävikin hallintaan
 3. Hyödyntää hankekumppaneiden toimintaympäristöä ja laboratorioita yritysten hyväksi ja kehittää yritysten tarpeeseen vastaavia palveluita
 4. Kehittää erityisesti elintarvikealan sivuvirroista uusia tuotteita ja tehdä erilaisia kokeiluita yritysten kanssa
 5. Lisätä pk-yritysten yhteistyötä alueellisesti ja kansainvälisesti

Kohderyhmä

 • Hankkeen kohderyhmänä ovat Kanta- ja Päijät-Hämeen elintarvikeyritykset.
 • Keskeisin kohderyhmä on Kanta- ja Päijät-Hämeen vilja- ja juoma-alan sivuvirtoja tuottavat myllyt, leipomot, panimot, meijerit, tilaviiniyritykset, muut juoma- ja vilja-alan jalostavat yritykset.
 • Pääkohderyhmänä ovat pk-yritykset, mutta hankkeen toimenpiteet voivat kohdistua kaiken kokoisiin yrityksiin yritystarpeen mukaan.
 • Hankevalmisteluvaiheessa on mukana ollut viisi Kanta- ja Päijät-Hämeestä toimivaa yritystä (kaksi panimoa, yksi juustola ja kaksi leipomo-alan yritystä) ja valtakunnallinen valtion kestävän kehityksen yhtiö.
 • Lisäksi Hankkeen alettua kontaktoidaan myös muita Kanta- ja Päijät-Hämeen alueen elintarvike-, erityisesti vilja- ja juoma-alan yrityksiä.
 • Hankkeen kohderyhmää ovat myös Suomen Viinitilayrittäjät ry ja Suomen pienpanimot, joilla on useita yrityksiä jäsenrekisterissä. Nämä yritykset eivät ole kaikki Kanta- tai Päijät-Hämeestä, mutta heidän kanssaan tehtävä yhteistyö lisää hanketoimijoiden osaamista.
HÄMILIS-hankkeen toteuttajien logot. Hämeen liitto. Päijät-Hämeen liitto. LAB Univeristy of Applied Sciences. Hämeen ammattikorkeakoulu. Hämeen ammatti-instituutti.

Lisätietoja antavat:

Riekkinen Miika

lehtori / puutarha-ala

+358505710959

miika.riekkinen@hami.fi

Vanhatalo Paula

tuotantopäällikkö / puutarha-ala

+358503458508

paula.vanhatalo@hami.fi