Digikyvykkyys-hanke

Digikyvykkyys-hanke keskittyy ammatillisen koulutuksen järjestäjien digitaalisten valmiuksien parantamiseen. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa koulutuksen järjestäjien kyvykkyyttä toimia tehokkaasti digitaalisessa ympäristössä. Tämä saavutetaan kehittämällä henkilöstön osaamista, selkeitä toimintamalleja ja käyttäjälähtöisiä tietojärjestelmiä.

Jokainen koulutuksen järjestäjä laatii toimintasuunnitelman digikyvykkyyden vahvistamiseksi omien strategisten painopisteidensä pohjalta. Hanketta hallinnoi Opetus- ja kulttuuriministeriö, ja se päättyy 12/2024.

Lisätietoa hankkeesta löydät Digikyvykkyys-hankkeen sivuilta.

Ari-Pekka Nieminen

Nieminen Ari-Pekka

lehtori / projektipäällikkö

+358405878418

ari-pekka.nieminen@hami.fi

Holmberg Johanna

ICT-kehittämispäällikkö

+358505267808

johanna.holmberg@hami.fi