Pro Opetustilat -hanke

Hanketta rahoittaa maa- ja metsätalousministeriö.

Pro opetustilat -hankkeen logo.

Hankeaika on 1.8.2023- 30.9.2024 ja hankkeen kokonaisrahoitus on 563 200 € ja Hämeen ammatti-instituutin osuus on 15 120 euroa. Hanketta koordinoi Hämeen ammattikorkeakoulu Oy ja hankekonsortioon kuuluu yhteensä 19 oppilaitosta.

Pro Opetustilat -hankkeessa kootaan yhteen Suomen kaikki luonnonvara-alan oppilaitosten maa-, puutarha- ja metsätilat. Hankkeessa tuodaan esille maankäyttösektorin ilmastosuunnitelmaa (MISU) tukevat oppimisympäristöt ja niiden mahdollistama tutkimus- ja koetoiminta.

Hankkeen tuloksena saadaan yhtenäinen tietokanta ja selvitys, joihin on koottu kaikki noin 30 luonnonvara-alan oppilaitosta. Tietokannan ylläpitämisen mahdollistaa valtakunnallinen Agrihubi-alusta.

HAMIsta hanketyötä tekevät ainakin:

Latva-Koivisto Jari

laatupäällikkö

 +358408446275

jari.latva-koivisto@hami.fi

Mäkelä Juha

lehtori, pedagoginen koordinaattori / metsäala

+358505650835

juha.makela@hami.fi

Petäjäniemi Mikko

lehtori, pedagoginen koordinaattori / puutarha-ala

+358505963045

mikko.petajaniemi@hami.fi

Logo. Nappaa hiilestä kiinni. Maankäyttösektorin ilmastoratkaisut.