KULKEVA

Hankkeen pääkoordinoijana toimii Koulutuskuntayhtymä Tavastia. Hankkeen osatoteuttajat ovat HAMK Edu ja Hämeen ammatti-instituutti. Rahoittaja: Hämeen liitto, kansallinen AKKE-rahoitus.

Tavoitteet

KULKEVA- hankkeen tavoitteena on

  • edistää työperäistä maahanmuuttoa ja kansainvälisten maahanmuuttajien integroitumista Kanta-Hämeessä
  • yhdessä löytää ratkaisuja kv-opiskelijoiden sijoittumiseen alueelle ja sujuvampaan integroitumiseen suomalaiseen yhteiskuntaan
  • helpotusta kantahämäläisten yritysten osaajapulaan sekä työvoiman kohtaanto-ongelmaan
  • tavoitteena on myös lisätä oppilaitosten, yritysten ja julkisten toimijoiden välistä yhteistyötä Kanta-Hämeessä ja pyrkiä luomaan uusia oppimis-, työskentely- ja yhteistyömalleja yritysten, yhdistyksien ja oppilaitoksien välille

Toimenpiteitä kohdistetaan erityisesti teknologia-alojen (HAMK), majoitus- ja ravitsemusalan (KKT) ja luonnonvara-alan (HAMI) yrityksiin.

Hankkeen aikataulu

1.4.2023-31.12.2024.

Hyödyllisiä linkkejä

Alla on listattu muutama hyödyllinen linkki, joista saa tietoa maahanmuuttajan työllistämiseksi.

Ulkomaalaiset töissä Suomessa – työnantajan kokemuksia

Videolla HAMIn lehtori Heikki Uusikylä haastattelee Tampereen viherrakennus Oyn työpäällikköä Timo Koskista.

Videolla HAMIn lehtori Heikki Uusikylä haastattelee Setälä-Eerolan tilallista.

Lisätietoja antaa

Sippola Kirsi

kehittämispäällikkö

+358505745063

kirsi.sippola@hami.fi

Bloggaukset hankkeeseen liittyen