Henkilötietojen asianmukainen käsittely

…on HAMIlle tärkeä asia

HAMIssa noudatetaan henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (2016/679) ja Suomen kansallista lainsäädäntöä. Hämeen ammattikorkeakoulun  tietosuojapolitiikassa, jota HAMI mukailee, kuvataan ylimmällä tasolla henkilötietojen käsittelyn periaatteet ja vastuut. Tietosuojapolitiikka löytyy pdf-tiedostona HAMK-tietosuojapolitiikka.pdf

Henkilötietojen käsittelyn informointi

Henkilötietojen käsittelyn informointi toteutetaan tietosuojailmoituksilla:

In english:

  • International mobility incoming staff.pdf

Rekisteröidyn oikeuksien käyttäminen

Mikäli havaitset järjestelmissä tai palveluissa olevissa henkilötiedoissasi virheitä, tilanteen korjaaminen tapahtuu seuraavasti:

  • Osassa tietojärjestelmiä henkilö voi itse muokata tietoja. Mikäli tämä on mahdollista, näin tulee ensisijaisesti menetellä.
  • Vaihtoehtoisesti voit ottaa suoraa tiedosta vastaavaan henkilöön yhteyttä.
  • Mikäli sinulla on HAMKin käyttäjätunnukset, niin voit tehdä pyynnön HAMKin ServiceDeskiin
  • Tietosuoja-asetuksen mukaisen korjauspyynnön voit tehdä tietosuojavastaavalle.