Tietosuojailmoitus

Yhdistetty rekisteröidyn informointiasiakirja

Tietosuojailmoitus (Tietosuoja-asetuksen artikla 13 ja 14).

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisteröidyille viestitään Hämeen ammatti-instituutti Oy:n toiminnasta: koulutuksista, palveluista, tapahtumista tai muista vastaavista asioista perustuen rekisteröidyn antamaan suostumukseen ja kiinnostuksen kohteisiin.

Käsittelyn oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset sekä käsittelyn oikeusperusteena on suostumus.

Rekisterin henkilötietosisältö ja säilytysajat

Tietoryhmän nimiSäilytysaika
Nimi ja yhteystiedotSäilytetään kunnes henkilö peruu suostumuksensa, yhteystietojen toimiminen lakkaa tai ilmoitetun kiinnostuksen kohteen toiminta lakkaa (esim. hanke päättyy)
Kiinnostuksen kohdeSäilytetään kunnes henkilö peruu suostumuksensa, yhteystietojen toimiminen lakkaa tai ilmoitetun kiinnostuksen kohteen toiminta lakkaa (esim. hanke päättyy)
Työnantajatiedot/
Rooliin liittyvät tiedot
Säilytetään kunnes henkilö peruu suostumuksensa, yhteystietojen toimiminen lakkaa tai ilmoitetun kiinnostuksen kohteen toiminta lakkaa (esim. hanke päättyy)

Rekisteröidyt

Henkilöt, jotka ovat pyytäneet lisätietoa Hämeen ammatti-instituutti Oy:n toiminnasta: koulutuksista, palveluista, tapahtumista tai muista vastaavista asioista.

Rekisterin tietolähteet

Henkilötiedot kerätään suoraan rekisteröidyiltä heidän suostumukseensa/hyväksyntäänsä perustuen.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja ei luovuteta eteenpäin kolmansille osapuolille.

Rekisterin suojauksen periaatteet

Manuaalinen aineisto

Paperilla kerättävät yhteystiedot siirretään mahdollisimman nopeasti markkinointirekisteriin ja paperit tuhotaan asianmukaisesti.

ATK:lla käsiteltävät tiedot

Tiedot on tallennettu tietojärjestelmään. Käyttäjillä on henkilökohtaiset käyttäjätunnukset. Järjestelmän tietoihin pääsevät ja niitä käyttävät vain ne henkilöt, joilla työnsä puolesta on niihin oikeus.

Tietojen lainmukainen käsittely varmistetaan tietojen luokittelulla ja tietoaineistojen käsittelysääntöjen mukaisella toimintatavalla.

Automaattinen päätöksenteko

Rekisterissä ei tehdä automaattista päätöksentekoa.

IP-osoitteelle voidaan kohdentaa markkinointia perustuen käytökseen verkkosivuilla tai sosiaalisessa mediassa. IP-osoitteita ei yhdistetä henkilöihin tai heidän yhteystietoihinsa.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle;

  • Kansainvälisistä koulutuksista lisätietoja pyytäneiden yhteystiedot ja kiinnostuksen kohteet voidaan siirtää Hämeen ammattikorkeakoulun hakijamarkkinoinnissa avustaville kolmansille osapuolille EU- tai ETA-alueen ulkopuolelle, jos rekisteröity on antanut nimenomaisen suostumuksensa ehdotettuun siirtoon sen jälkeen, kun hänelle on ilmoitettu, että tällaiset siirrot voivat aiheuttaa rekisteröidylle riskejä tietosuojan tason riittävyyttä koskevan päätöksen ja asianmukaisten suojatoimien puuttumisen vuoksi.