Evon uusi aika

Evon uusi aika -hankkeen tarkoituksena on Evon Tiedekansallispuistoon liittyvän tutkimus- ja innovaatiotoiminnan kehittäminen uusiksi palveluiksi ja liiketoiminnaksi yhdessä alueen yritysten kanssa. Hankkeessa edistetään muun muassa verkostoitumista, digitaalisuutta, alueen saavutettavuutta, vastuullista matkailua sekä pk-yritysten tuote- ja palvelutarjonnan monipuolistamista Evon alueella. Hankkeen toteuttaa Hämeen ammatti-instituutti Oy 1.6.2021–31.8.2023. Linnan kehitys on myös vahvasti mukana hankkeen toteutuksessa.

Hankkeen tavoitteet

1. Evo-toimijaverkoston luominen ja toimijoiden yhteistyön lisääminen
2. Pk-yritysten liiketoiminnan kehittäminen sekä uuden yritystoiminnan luominen Tiedekansallispuiston yhteyteen
3. Ympäristö- ja luontopalveluiden kehittäminen
4. Saavutettavuuden edistäminen (digitaalinen ja fyysinen)
5. Kestävän ja vastuullisen matkailun kehittäminen

Hankkeen yhteistyökumppanit

Linnan kehitys
Alueen yritykset
Hämeen ammatti-instituutti

Hankkeen rahoittajat

Hankkeen rahoittajat ovat Euroopan aluekehitysrahasto, Hämeen liitto (Uudenmaan liitto), Linnan Kehitys ja Hämeen ammatti-instituutti.

Evon uusi aika -hanketta rahoitetaan REACT-EU-rahoituksella eli hanke on osa Euroopan unionin Covid-19 -pandemian tukitoimenpiteitä.

Hankkeen ohjausryhmä

  • Linnan kehitys, Outi Mertamo
  • Fenix ohjelmapalvelut, Kirsi Reinikka
  • Helsingin yliopisto, Lammin biologinen asema, John Loehr
  • Kauppakamari, Mirja Ojantausta
  • Hämeenlinnan kaupunki, Niklas Lähteenmäki
  • FoRestFul, Inu Pelli
  • HAMK, Mona-Anitta Riihimäki
  • Hämeen liitto, Minna Takala
  • HAMI, Tarja Hovila

Hankkeen yhteyshenkilö

Katja Ekqvist, katja.ekqvist@hami.fi