HAMIn metsäalan koulutus Evolla

Koulutamme metsäalan osaajia, jotka voivat työskennellä metsänhoitoyhdistysten, Metsähallituksen, metsäteollisuusyritysten, kuntien ja kaupunkien tai alan yksityisten yrittäjien palveluksessa sekä toimia itsenäisinä yrittäjinä.

Metsäalan perustutkinto:

Opiskelu koostuu teoria- ja työnopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta (koulutus- tai oppisopimuksena) sekä näytöistä. Yrittäjyys näkyy vahvasti opinnoissa, jossa voidaan hyödyntää opiskelijoiden omaa Evon metsäosuuskuntaa.

Metsäalan perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Evolla on mahdollista jatkaa opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa​​ ja suorittaa metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto.​

Metsäalan täydennyskoulutus:

Tuotamme ammatillista täydennyskoulutusta tilauskoulutuksina sekä avoimina koulutuksina.​ Räätälöimme koulutukset asiakkaan tarpeiden mukaan.