Metsäalan perustutkinto, metsätalous

Tutkintonimike
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Kesto
2-3 vuotta
Laajuus
180 osaamispistettä
Paikkakunta
Evo
Hakuaika
Jatkuva haku
Yhteishaku
Jatkuva haku/monimuotokoulutus
16.6.2023 — 10.8.2023

Sinulleko?

Pidät ulkoilmasta ja toiminnallisesta työstä,
jossa oman työn jälki näkyy myös tuleville sukupolville.
Metsuri- metsäpalvelujen tuottajan työtä rytmittää vuodenaikojen vaihtelu. Raivaus- ja moottorisaha ovat metsuri-metsäpalvelujen tuottajan käytetyimmät työvälineet. Sinustako?

Opiskelun myötä sinusta tulee metsien hoidon ja puunkaadon osaaja monipuolisiin ympäristöihin. Talousmetsissä pääpaino on metsän istuttamisessa ja nuorten metsien hoidossa. Virkistysmetsissä toimitaan retkeilyn ja maiseman ehdoilla. Luonnonsuojeluun merkityillä alueilla toimenpiteitä ohjaavat luontoarvot, kulttuuriperintö sekä elinympäristöt. Työssäsi kohtaat asiakkaita, jotka ovat kiinnostuneet erilaisista metsän käsittelyn tavoista. 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajana osaat toimia puiden kaatajana kiinteistö- ja asuinalueilla ja osaat hoitaa talous- ja virkistysmetsiä. Metsuri-metsäpalvelujen tuottajat työskentelevät esimerkiksi metsäpalveluyrityksissä, kaupunkien metsien hoitajina tai itsenäisinä yrittäjinä tiiviissä yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Esihenkilönä/työnopastajana toimiminen esimerkiksi kausityöntekijöille voi olla myös osa työtäsi. 

HAMIn ja HAMKin yhteistyö tarjoaa opiskelijalle mahtavat mahdollisuudet yksilöllisiin osaamistavoitteisiin valinnaisten opintojen kautta! 

Metsuri-metsäpalvelujen tuottajan opintoihin voi kuulua mm.

  • kenttäsahaus
  • hirsityöt
  • maisemahoito
  • piha- tai taajamametsien käsittely
  • erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut

Yhteishausta tuleville opiskelijoille on tarjolla myös puunkuljettamisen opintoja. Näihin opintoihin kuuluu puiden kuljettaminen metsästä tien varteen metsätraktoreilla sekä koneiden kunnossapito ja huolto.

Metsätalouden osaamisalan tutkinnon perusteissa on myös muita vaihtoehtoja valittavana tai voit ottaa opintoihisi osia HAMIn muilta koulutusaloilta. Osa opinnoista suoritetaan työpaikoilla koulutus- tai oppisopimuksella. Jos haluat nopeasti opiskelemaan metsätalousinsinööriksi, voit sisällyttää perustutkinto-opintoihisi osia HAMKin tarjonnasta.

HAMIn Evon kampuksella on asuntolat, joissa voi majoittua. Asuntolapaikat on ensisijaisesti varattu oppivelvollisille opiskelijoille. Saatuasi tiedon saamastasi opiskelijapaikasta, voit ilmoittaa asuntolapaikkatarpeesi perusteluineen.

Toteutustapa

  • Lähiopetus (päivätoteutus)
  • Monimuoto
  • Oppisopimus

Hakeutuminen

Päivätoteutus:
– Yhteishaku 20.2.-19.3.2024 (koulutus alkaa 6.8.2024)

Monimuotototeutus:
Uusi ryhmä alkaa 25.4.2024

Kevään 2024 lähiopetuspäivät Evolla:
25-26.4.2024 Orientoivat opinnot
16-18.5.2024 Metsänkasvatuksen perusteet, metsänviljely
7-8.6.2024 raivaussahan käyttö, taimikonhoito

Maksullisuus:

Ei maksua.

Tutustu metsäalan blogiteksteihin:

https://blog.hamk.fi/hami/category/metsaala/

Kysy koulutuksesta

Mäkinen Terhi

lehtori, opinto-ohjaaja / metsäala

+358400248976

terhi.makinen@hami.fi

Mäkelä Juha

lehtori, pedagoginen koordinaattori / metsäala

+358505650835

juha.makela@hami.fi