Metsäalan perustutkinto, metsätalous

Tutkintonimike
Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja
Kesto
2-3 vuotta
Laajuus
180 osaamispistettä
Paikkakunta
Evo
Hakuaika
Jatkuva haku
Yhteishaku
Jatkuva haku/monimuotokoulutus
16.8.2021—3.10.2021

Sinulleko?

Pidät ulkoilmasta ja toiminnallisesta työstä, jossa oman työn jälki näkyy myös tuleville sukupolville. Haluat olla oman työsi johtaja, missä vapaus ja vastuu kulkevat käsi kädessä. Työssäsi uudistat metsää ja hoidat kasvavia metsiä.

Sinustako?

Metsuri-metsäpalvelujentuottajana osaat metsänuudistamisen työt, metsänhoitotyöt raivaussahalla sekä moottorisahatyöt manuaalisesta puunkorjuusta erikoiskohteella toimimiseen. Valinnaisten opintojen kautta voit erikoistua esimerkiksi taajama- ja maisemametsien hoitoon, kenttäsahaukseen, hirsitöihin tai energiapuun korjuuseen.

Metsuri-metsäpalvelujen tuottaja tutkinnon rakenne HAMIssa

Pakolliset tutkinnon osat 95 osp

Metsän hoito ja hyödyntäminen 20 osp
Metsänhoitopalvelut 30 osp
Puunkorjuupalvelut 30 osp
Yritystoiminnan suunnittelu 15 osp

Yhteiset tutkinnon osat 35 osp

Viestintä ja vuorovaikutusosaaminen 11 osp
Matemaattis-luonnontieteellinen osaaminen 6 osp
Yhteiskunnassa ja työelämässä tarvittava osaaminen 9 osp
Yhteisten tutkinnon osien valinnaiset osaamistavoitteet 9 osp

Valinnaiset tutkinnon osat 50 osp

Energiapuun korjuu ja varastointi 50 osp

TAI

Erikoispuiden kaato- ja hoitopalvelut 15 osp
Metsien monikäyttö 20 osp
•Kenttäsahaus (10 osp)
•Hirsityöt (10 osp)
Metsätraktoreiden käyttö 20 osp

TAI

Oman HOKSin mukaan suunnitellut valinnaiset tutkinnon osat

Monta tapaa opiskella

Opiskelija voi hankkia osaamista erilaisissa oppimisympäristöissä oppilaitoksessa ja/tai työpaikoilla järjestettävänä koulutuksena.
Opiskelija voi hankkia tutkinnon tai tutkinnon osan suorittamiseen tarvittavan osaamisen työpaikalla joko kokonaan oppisopimukseen tai koulutussopimukseen perustuen tai yhdistellen näitä joustavasti. Oppisopimuksen ja koulutussopimuksen tekeminen edellyttää, että koulutustyöpaikalla on ammattitaidoltaan, koulutukseltaan ja työkokemukseltaan pätevä henkilöstö. Työpaikalta nimetään opiskelijalle vastuullinen työpaikkaohjaaja.

Evon oppimisympäristöt

Tiilola Eveliina

lehtori / metsäala

 +358505743943

eveliina.tiilola@hamk.fi

Mäkinen Terhi

lehtori / metsäala

+358400248976

terhi.makinen@hamk.fi