Small scale cooperation in forestry sector eestiksi

Erasmuksen rahoittama hanke ”Small scale cooperation in forestry sector” on kahesuunaline (1. detsember 2023 – 31. november 2025) projekt, mille eesmärk on arendada virtuaalset õpikeskkonda kutsehariduse vajadustele metsanduse valdkonnas.

Eesmärgid

Projekti põhilised eesmärgid on luua vabalt kasutatav VR-õpikeskkond, mille teemaks on hõõrdumine ja hoob. Õpikeskkond toetab töös vajaliku matemaatika õppimist, arendab partnerorganisatsioonide pädevust VR-simulatsioonide loomisel ning mõistmist, kuidas STEM- ja kutseõppeainete kursused saab ühendada VR-tehnoloogia abil. Lisaks soodustab projekt rahvusvahelist koostööd partnerorganisatsioonide vahel.

Teostajad

Projektis osalevad kaks haridusasutust: Häme Vocational Institute Ltd Soomest ja Luua Forestry School Eestist, mõlemad toovad projekti oma eriteadmised. Lisaks osaleb tehnoloogiaettevõte 3DBear Ltd, tuues endaga kaasa oma ekspertiisi virtuaalreaalsuse valdkonnas. 3DBeari roll on oluline virtuaalse õpikeskkonna tehnilisel teostamisel ning nende varasem kogemus sarnastest projektidest on väärtuslik projekti edukusele.

Sihtgrupp ja kasud

Projekti sihtrühmad hõlmavad õpilasi, õpetajaid, projektijuhtimise esindajaid ja tööelu kasutajaid. Õpilased osalevad virtuaalse õpikeskkonna loomises ja testimises, õpetajad arendavad rahvusvahelisi ja digitaalseid oskusi ning tööelu kasutajad saavad kasu valmis virtuaalsest õpikeskkonnast.

Projekti motivatsiooniks on arendada digitaalseid oskusi ja suurendada kutsehariduse atraktiivsust, luues paindliku ja individuaalse õppetee, mis mitmekesistab õppimist ja vastab õpilaste ja õpetajate vajadustele. Projekt soodustab kahe Euroopa haridusasutusevahelist koostööd, toetades ühise Euroopa identiteedi arengut.

Projekti kasude hulka kuuluvad kutsealase mõtlemise tugevdamine, teadmiste ja ekspertiisi vahetamine ning ühiste väljakutsete lahendamine rahvusvahelise koostöö kaudu.

Projekti kestus:

1.12.2023 – 31.11. 2025

HAMIn koostööpartnerid

Luua Metsanduskool 

3DBear Oy 

Lisainfo

Ari-Pekka Nieminen

Nieminen Ari-Pekka

lehtori / projektipäällikkö

+358405878418

ari-pekka.nieminen@hami.fi

Mäkinen Terhi

lehtori, opinto-ohjaaja / metsäala

+358400248976

terhi.makinen@hami.fi