Small scale cooperation in forestry sector

Erasmus+ -ohjelman rahoittama hanke ”Small scale cooperation in forestry sector” on kaksivuotinen (1.12.2023 – 31.11. 2025) hanke, jonka tavoitteena on kehittää virtuaalista oppimisympäristöä ammatillisen koulutuksen tarpeisiin metsätalouden alalla.

Tavoitteet

Hankkeen keskeiset tavoitteet ovat luoda vapaasti käytettävä VR-oppimisympäristö aiheena kitka ja vipu. Oppimisympäristö tukee työssä tarvittavan matematiikan oppimista, kehittää kumppanuusorganisaatioiden osaamista VR-simulaatioiden rakentamisessa ja ymmärrystä siitä, miten STEM- ja ammatilliset opintokokonaisuudet voidaan yhdistää VR-teknologian avulla. Lisäksi hanke edistää kansainvälistä yhteistyötä kumppanuusorganisaatioiden välillä.

Toteuttajat

Hankkeessa on mukana kaksi oppilaitosta, Hämeen ammatti-instituutti Oy Suomesta ja Luua Metsanduskool Virosta, jotka molemmat tuovat hankkeeseen oman erityisosaamisensa. Lisäksi teknologiayritys 3DBear Oy osallistuu hankkeeseen tuoden mukanaan asiantuntemuksensa virtuaalitodellisuuden alalta. 3DBearin rooli on keskeinen virtuaalisen oppimisympäristön teknisessä toteutuksessa ja heidän aikaisempi kokemuksensa vastaavista projekteista on arvokasta hankkeen onnistumiselle.

Kohderyhmä ja hyödyt

Hankkeen kohderyhmiä ovat opiskelijat, opettajat, projektinhallinnan edustajat ja työelämän käyttäjät. Opiskelijat osallistuvat virtuaalisen oppimisympäristön rakentamiseen ja testaamiseen, opettajat kehittävät kansainvälisiä ja digitaalisia taitojaan, ja työelämän käyttäjät hyötyvät valmiista virtuaalisesta oppimisympäristöstä.

Hankkeen motivaationa on kehittää digitaalisia taitoja ja lisätä ammatillisen koulutuksen houkuttelevuutta luomalla joustava ja yksilöllinen opiskelutapa, joka monipuolistaa oppimista ja vastaa opiskelijoiden ja opettajien tarpeisiin. Hanke edistää myös kahden eurooppalaisen oppilaitoksen välistä yhteistyötä, mikä tukee yhteisen eurooppalaisen identiteetin kehittymistä.

Hankkeen hyötyjä ovat ammatillisen ajattelun vahvistuminen, tietämyksen ja asiantuntemuksen vaihto sekä yhteisten haasteiden ratkaiseminen kansainvälisen yhteistyön kautta.

Hankeaika:

1.12.2023 – 31.11. 2025

Luua Metsanduskool

3DBear Oy

Lisätietoja hankkeesta antavat

Ari-Pekka Nieminen

Nieminen Ari-Pekka

lehtori / projektipäällikkö

+358405878418

ari-pekka.nieminen@hami.fi

Mäkinen Terhi

lehtori, opinto-ohjaaja / metsäala

+358400248976

terhi.makinen@hami.fi

Euroopan unionin osarahoittamaa, Erasmus-hankelogo.