Tule meille HAMIin töihin!

Meillä on nyt useampi työpaikka avoinna. Hae rohkeasti ja tule mukaan aitoon hamilaiseen työyhteisöön!

Haemme asuntola- ja ammatillista ohjaajaa sijaiseksi

määräaikaiseen työsuhteeseen ajalle 2.-26.9.2021. Tehtävä voidaan täyttää jo hakuaikana.

Asuntolaohjaajan työnkuva

Opiskelijoiden ollessa lähijaksoilla yksikössämme työkuvanasi on asuntolanohjaaja. Tehtäviisi kuuluu mm. asuntolassa asuvien opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaaminen, huoltajien kanssa toimiminen sekä asuntolan vapaa-ajan toiminnan suunnittelu ja toteutus.

Ammatillisen ohjaajan työnkuva

Työnkuvaasi kuuluu mm. opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen opiskelussa. Toimit vahvassa yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa, mutta sinulle on taito ja vahva halu ohjata nuoria myös itsenäisesti.

Asuntola- ja ammatillisen ohjaajan työaika on maanantaista torstaihin klo 14-22 ja perjantaisin päivätyönä klo 8-16.

Edellytämme vähintään soveltuvan toisen asteen ammatillista tutkintoa. Arvostamme työkokemusta nuorten ja aikuisten ohjaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halua kehittää omaa osaamistasi.

Hakeminen Kuntarekryn kautta viimeistään 31.8.2021.

Lisätietoja tehtävästä antaa toimialapäällikkö Jari Latva-Koivisto, puh. 040 844 6275, jari.latva-koivisto@hamk.fi.

Haemme asuntola- ja ammatillista ohjaajaa

Hämeen ammatti-instituuttiin Evon toimipisteeseen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.10.2021 alkaen.

Tehtävä koostuu kahdesta työroolista:

Asuntolaohjaajan työnkuva

Opiskelijoiden ollessa lähijaksoilla oppilaitoksella työnkuvasi on asuntolaohjaaja. Asuntolaohjaajan tehtäviä ovat mm. asuntolassa asuvien opiskelijoiden kokonaisvaltainen ohjaaminen, huoltajien kanssa toimiminen sekä asuntola- ja vapaa-ajan toiminnan suunnittelu ja toteutus. Työaika on asuntolaohjaajan roolissa maanantai – torstai iltatyötä (klo 15-23) ja perjantaisin päivätyötä (8-16).

Ammatillisen ohjaajan työnkuva

Opiskelijoiden ollessa työpaikoilla tapahtuvassa koulutuksessa, työnkuvasi on ammatillinen ohjaaja. Ammatillisen ohjaajan työtehtäviä ovat mm. opiskelijoiden ohjaus ja tukeminen opiskelussa ja työelämässä. Toimit vahvassa yhteistyössä opetushenkilöstön kanssa, mutta omaat taidon ja vahvan halun ohjata nuoria myös itsenäisesti. Työaika ammatillisen ohjaajan roolissa on yleistyöaika.

Edellytämme vähintään soveltuvaa toisen asteen ammatillista tutkintoa. Arvostamme työkokemusta ja koulutusta metsäalalta sekä kokemusta nuorten ja aikuisten ohjaamisesta, hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä halua kehittää omaa osaamista.

Ennen työn alkamista tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (laki 504/2002). Tehtävään valitulla on kuuden kuukauden koeaika.

Hakemukset Kuntarekryn kautta viimeistään 12.9.2021.

Lisätietoja tehtävästä antavat pedagoginen koordinaattori Juha Mäkelä, puh. 040 0406 103, juha.makela@hamk.fi sekä toimialapäällikkö Kari Saarelma, puh. 050 5267 023, kari.saarelma@hamk.fi.

Haemme liikenneopetuksen ammattilaista

lehtoriksi Hämeen ammatti-instituuttiin 1.10.2021 alkaen toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen. Työ sijoittuu ensisijaisesti Hämeenlinnan korkeakoulukeskukselle.

Liikenneopettajan erikoisammattitutkinnon lehtorilta edellytetään erinomaista osaamista autokoulun asiakaspalvelusta sekä ajokorttikoulutuksesta. Eduksi katsotaan tutkinnon eri valinnaisten osien laaja-alainen osaaminen ja kokemus autokouluyrittäjänä toimiminen.

Lehtorin tehtäviin kuuluu pedagoginen suunnittelu ja opiskelijoiden oppimisprosessin ohjaaminen ja arviointi. Lehtori osallistuu myös maksullisen palvelutoiminnan suunnitteluun, markkinointiin ja toteuttamiseen.

Edellytämme asetusten (986/1998 ja 1150/2017) mukaista kelpoisuutta: tehtävään soveltuvaa tutkintoa, vähintään 60 opintopisteen tai 35 opintoviikon laajuista opettajankoulutusta ja vähintään kolmen vuoden työkokemusta tehtävää vastaavalla alalla. Tämän estämättä lehtorin työsuhteeseen voidaan ottaa henkilö ehdolla, että hän kolmen vuoden kuluessa työsuhteen alkamisesta suorittaa vaaditun opettajankoulutuksen.

Tehtävään valitulta edellytämme vähintään liikenneopettajan erikoisammattitutkintoa sekä vahvaa ja pitkäaikaista näyttöä liikenneopettajana toimimisesta. Soveltuva korkeakoulututkinto katsotaan eduksi.

Kelpoisuusehdot täyttävien hakijoiden puuttuessa tehtävään voidaan määräajaksi valita hakija, joka ei täytä kelpoisuusvaatimuksia. Ennen työn alkamista tehtävään valitun on esitettävä rikostaustaote (laki 504/2002).

Hakeminen Kuntarekryn kautta viimeistään 12.9.2021.

Lisätietoja tehtävästä antavat pedagoginen koordinaattori Harri Saartenkorpi, puh. 040 837 5445, harri.saartenkorpi@hamk.fi sekä toimialapäällikkö Kari Saarelma, puh. 050 526 7023, kari.saarelma@hamk.fi.