Trendikäs metsäala

Vastuullinen, trendikäs ja kiinnostava metsäala somessa -viestintähanke alkoi. Hankkeen tavoitteena on vahvistaa metsäalan tunnettuutta ja arvostusta sekä lisätä alan vetovoimaisuutta ja innostaa alalle lisää opiskelijoita (etenkin naisia).

TARVE MUUTTAA MIELIKUVIA
Aikaisempi tutkimus nuorten mielikuvista (LUT-yliopiston ja Helsingin yliopiston) todetaan, että moni nuori liittää metsäalaan perinteisiä ja maskuliinisia mielikuvia ja kiinnostus alaa kohtaan on yhä sukupuolittunutta.

TARVE PARANTAA IMAGOA JA NOSTAA KESTÄVYYSARVOJA
Aikaisemman Metsämiesten säätiön kyselyn mukaan yritykset kertoivat, että ympäristöön, ympäristöarvojen muutoksiin tai ilmastonmuutokseen ja sen seurauksiin pitäisi osata varautua ja alan imagoa parantaa.

TARVE REKRYTOIDA UUSIA TYÖNTEKIJÖITÄ
40 % aikaisempaan kyselyyn vastanneista kertoi, että vaikeus löytää työntekijöitä haittaa yrityksen liiketoimintaa. Lähes 40 % uskoi, että työvoiman tarve kasvaa seuraavien kymmenen vuoden aikana, ja yli puolet uskoi, että työtehtävissä vaadittava osaaminen muuttuu voimakkaasti seuraavien kymmenen vuoden aikana.

*Lähde: Metsäalan osaaminen, uudistuminen ja houkuttelevuus tulevaisuudessa –tutkimushanke. Rahoittaja Metsämiesten säätiö.

Toimenpiteitä:

• Somesisällön tuottaminen opiskelijoiden kanssa metsäalasta ja opinnoista:
• Videot, kuvat, blogit, tarinat
• Yläkoululaisten tapaamiset, kouluvierailut
• Vanhempainillat, erityisesti Väylä-opintojen markkinointi
• Metsä & Retkeily –tapahtuma 26.-27.5.2023
• Lyhytkoulutuksen tarjoaminen esim. uusille metsänomistajille

Hanketta rahoittaa Metsämiesten Säätiö. Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoa www.mmsaatio.fi