Tieto-osaamisen parantaminen

OKM 2021 strategiarahoitus (31.12.2022 saakka)

Hankkeen tavoite                 

  • Toimintaprosessien kuvaaminen IMSiin
  • Tiedolla johtamisen raportoinnin  käyttöönotto

Hankkeen toteutus             

Toimintaprosessit kuvataan Opiskelijan parasta ja Vastavuoroinen kumppanuus –strategiaryhmien toimesta.

Tiedolla johtamisen raportointi (HAMI BI) toteutetaan yhdessä HAMKin BI-asiantuntijoiden ja Forssan ammatti-instituutin kanssa yhteistyössä. Raportointi tulee sisältämään opiskelijavuosien ja suoritteiden kertymäraportit sekä ajantasaista raportointia opiskelija– ja työpaikkaohjaajapalautteesta.