Sisäisellä tarkastajalla yhä tärkeämpi rooli tulevaisuudessa

”Sisäinen tarkastus on monesti ainoa tai paras organisaation taho, joka pystyy riippumattomasti ja rautaisella ammattitaidolla arvioimaan sitä onko organisaatio lupaustensa mittainen – toimitaanko relevantin lainsäädännön, sisäisten ohjeistusten ja prosessien mukaan ja onko organisaation raportoima tieto luotettavaa. Tämä asettaa sisäisen tarkastuksen tosi tärkeään strategiseenkin rooliin monessa organisaatiossa.

Fiksu hallitus näkee sen hyödyn, mikä sisäisellä tarkastuksella on: se on riippumatonta ja objektiivista valmennustoimintaa. Sillä ei ole mitään muita vastuita organisaatiossa, jotka vaarantaisivat riippumattomuuden – tai ei ainakaan pitäisi olla. Tarkastajat voivat objektiivisesti tarkastella asioita, ja se on ihan äärimmäisen arvokasta organisaatioille ymmärtää, kuinka arjessa toteutuu ne kaikki kirjoitetut säännöt ja lupaukset siitä, minkälainen toimija organisaatio lupaa olla ja minkälainen toimija sen pitäisi olla sidosryhmien näkökulmasta. Sisäisen tarkastuksen hyöty on juurikin siinä, että tuodaan lisäarvoa, että johto saa varmuutta että tehdään asioita oikein. Lisäksi tarkastus tuo johdolle tärkeää tietoa riskeistä.

Näkisin, että sisäisen tarkastajan rooli korostuu tulevaisuudessa entisestään, sillä jos katsoo mitä eri sidosryhmät vaativat: enää ei riitä, että kerrotaan kauniita tarinoita ja koristellaan hienot julkaisut upeilla lauseilla, vaan vaaditaan, että organisaatio on huolellinen siitä, että pystyy todistamaan toimineensa oikein ja sääntöjen mukaisesti.

Sisäisille tarkastajille on olemassa oma kansainvälinen ammattitutkinto Certified Internal Auditor. Olen itse monta vuotta vetänyt tutkintoon tähtäävää valmennusta Suomessa. Se on tietynlainen ammattiosoitus, että olet pätevä tähän sisäiseen tarkastukseen. Tämä HAMIn koulutus toimii loistavana täydennyksenä CIA-tutkinnolle tuoden uuden ulottuvuuden ammatilliseen kehittymiseen. Parasta HAMIn koulutuksessa on sen käytännönläheisyys – asioissa mennään oikeasti näytön ja työn kautta eteenpäin.

Yksi tärkeä asia minkä näen tavoitteena koko tälle sisäisen tarkastuksen koulutukselle ja koulutuskokonaisuudelle on se, että osallistujat saavat uuden ammatillisen verkoston, pienryhmän, sparraajajoukon, jossa varmistetaan asioiden luottamuksellinen läpikäynti: voidaan yhdessä jakaa vaikeita tilanteita ja kasvukipuja, joita sisäiset tarkastajat kokevat työssään. Ja samalla oppia teoriaa, kehittyä itse omassa työssä ja tietysti saada tutkinto siihen kaupan päälle.

Koulutukseen pääsyn edellytyksenä on, että toimii sisäisen tarkastuksen tehtävissä.”

Niina Ratsula, yrittäjä, tietokirjailija, tutkija ja valmentaja ja vuoden 2019 vastuullinen vaikuttaja, joka kouluttaa myös HAMIn johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnossa sisäisen tarkastuksen osaamisalalla.

Keväällä 2022 käynnistyvä sisäisen tarkastuksen koulutus toteutetaan kokonaan verkossa (webinaarit, itsenäinen opiskelu, henkilökohtainen-/ryhmäohjaus). Kevätkauden 2022 webinaariajankohdat: 17.3., 14.4., 5.5., 25.5., 16.6. klo 9-10.30.

Lisätietoa: https://hami.fi/koulutus/sisainen-tarkastaja/

Niina Ratsula