Sisäinen tarkastus, johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Paikkakunta
Verkkototeutus
Hakuaika
4.8.2021—6.3.2022

Haluatko kehittyä sisäisen tarkastuksen tehtävissä ja suorittaa käytännönläheisen ja arvostetun johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnon? 

Koulutus sopii sisäistä tarkastusta tekeville henkilöille, jotka haluavat varmuutta työnsä tekemiseen, kehittyä tehtävässään sekä saada hyviä käytänteitä ja vertaistukea muilta alalla työskenteleviltä henkilöiltä.
Kouluttaja Niina Ratsula (CIA, Certified Internal Auditor) on toiminut sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan, compliance-ohjelmien ja eettisen liiketoiminnan kehittämisen parissa 15 vuotta ja tehnyt pitkään töitä sisäisten tarkastajien kouluttamisen parissa. 

Tutkinnon pakollisen osan webinaarien ajankohdat ja aiheet:

• 17.3.2022 Sisäisen tarkastajan tehtävä, asema ja käytännön organisoituminen
• 7.4.2022 Ammattistandardit ja eettiset ohjeet
• 5.5.2022 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehykset
• 25.5.2022 Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen suunnittelu
• 16.6.2022 Tarkastuksen käytännön toteutus, raportointi ja tulosten seuranta

Webinaarit pidetään klo 9-10.30. Lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä sekä henkilökohtaista-/ryhmäohjausta.

Hakuaikaa on 6.3.2022 saakka.

Hinta

Tutkintokoulutus toteutetaan lähtökohtaisesti oppisopimuskoulutuksena. Hinta on 689 €, sisältäen koko tutkinnon (kolme tutkinnon osaa) ja tutkintokoulutuksen. Huom! Maksu laskutetaan opiskelijalta.

Kysy lisää:

Seppälä Minna

lehtori, pedagoginen koordinaattori / johtaminen ja esimiestyö

+358400975024

minna.seppala@hamk.fi