Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, sisäinen tarkastus

Paikkakunta
Verkkototeutus
Hakuaika
16.6.2022—31.12.2022

Sinulleko?

Haluatko kehittyä sisäisen tarkastuksen tehtävissä ja suorittaa käytännönläheisen ja arvostetun johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnon? 

Sinustako?

Sisäisen tarkastuksen osaamisala on tarkoitettu sisäisen tarkastuksen tehtävissä toimiville henkilöille. 

Koulutus sopii sisäistä tarkastusta tekeville henkilöille, jotka haluavat varmuutta työnsä tekemiseen, kehittyä tehtävässään sekä saada hyviä käytänteitä ja vertaistukea muilta alalla työskenteleviltä henkilöiltä.


Sisäisen tarkastuksen osaamisalan  suorittanut osaa toteuttaa sisäisen tarkastuksen toimeksiannon ja suunnitella tarkastustoimeksiannon sekä kerätä ja analysoida tietoa, raportoida tarkastuksen tulokset ja seurata suositusten toteutumista. Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä sisäisen tarkastuksen johtamiseen, strategiatyön johtamiseen, projektin johtamiseen, työyhteisön kehittämisen johtamiseen, henkilöstön ja osaamisen johtamiseen, asiakkuuksien johtamiseen, talouden johtamiseen tai tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen. (Tutkinnon peruste, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto)

Kouluttaja Niina Ratsula (CIA, Certified Internal Auditor) on toiminut sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan, compliance-ohjelmien ja eettisen liiketoiminnan kehittämisen parissa 15 vuotta ja tehnyt pitkään töitä sisäisten tarkastajien kouluttamisen parissa. 

Opiskelijan kertomaa:Opiskelu on ollut käytännönläheistä ja tukenut omaa työtä. Olen saanut innostusta, syvyyttä ja varmuutta työhöni sisäisenä tarkastajana. Oman työn ja omien työtapojen tarkastelu on ollut erittäin antoisaa. Koulutuksessa käsiteltyjä asioita olen pystynyt viemään suoraan oman tiimin toimintaan ja sen kehittämiseen.” sisäinen tarkastaja / Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Tutkinnon pakollisen osan webinaarien teemat:

Sisäisen tarkastajan tehtävä, asema ja käytännön organisoituminen
Ammattistandardit ja eettiset ohjeet
Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehykset
Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen suunnittelu
Tarkastuksen käytännön toteutus, raportointi ja tulosten seuranta

Tutkinnon valinnaisen osan webinaarien teemat:

Riskiarvion ja vuosisuunnitelman laatiminen
Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
Tarkastustiimin ja resurssien johtaminen
Laadunvarmistus- ja kehittämisohjelma

Kukin webinaari on kestoltaan 1,5 h. Lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä sekä henkilökohtaista-/ryhmäohjausta

Toteutustapa

  • Yhteinen aloitus joulukuussa 2022 (kesto ½ päivää), sen jälkeen toteutus kokonaan verkossa

Hakeutuminen

  • Sisäisen tarkastuksen osaamisala, haku 16.6.-31.12.2022 (aloitus tammikuussa 2023)
  • Kesän aikana hakemuksen jättäneisiin olemme yhteydessä elokuussa, kun uusi lukuvuosi käynnistyy

Maksullisuus

Tutkintokoulutus toteutetaan lähtökohtaisesti oppisopimuskoulutuksena. Hinta on 689 €, sisältäen koko tutkinnon (kolme tutkinnon osaa) ja tutkintokoulutuksen. Huom! Maksu laskutetaan opiskelijalta.

Kysy lisää:

Seppälä Minna

lehtori, pedagoginen koordinaattori / johtaminen ja esimiestyö

+358400975024

minna.seppala@hami.fi