Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto, sisäinen tarkastus

Laajuus
180 osaamispistettä
Paikkakunta
Verkkototeutus
Hakuaika
15.9.2023 — 29.2.2024

Sinulleko?

Haluat kehittyä sisäisen tarkastuksen tehtävissä ja suorittaa käytännönläheisen ja arvostetun Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnon.

Sinustako?

Sisäisen tarkastuksen osaamisala on tarkoitettu sisäisen tarkastuksen tehtävissä jo toimiville henkilöille. 

Koulutus sopii sisäistä tarkastusta tekeville henkilöille, jotka haluavat varmuutta työnsä tekemiseen, kehittyä tehtävässään sekä saada hyviä käytänteitä ja vertaistukea muilta samaa työtä tekeviltä.


Sisäisen tarkastuksen osaamisalan  suorittanut osaa toteuttaa sisäisen tarkastuksen toimeksiannon ja suunnitella tarkastustoimeksiannon sekä kerätä ja analysoida tietoa, raportoida tarkastuksen tulokset ja seurata suositusten toteutumista. Sisäisen tarkastuksen osaamisalan suorittanut hallitsee myös valitsemiensa tutkinnon osien erityisalueiden tiedot ja taidot. Valinnaisten tutkinnon osien osaaminen voi liittyä

  • sisäisen tarkastuksen johtamiseen,
  • strategiatyön johtamiseen,
  • projektin johtamiseen,
  • työyhteisön kehittämisen johtamiseen,
  • henkilöstön ja osaamisen johtamiseen,
  • asiakkuuksien johtamiseen,
  • talouden johtamiseen tai
  • tuotanto- ja palveluprosessien johtamiseen.

(Tutkinnon peruste, Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto)

Kouluttaja Niina Ratsula (CIA, Certified Internal Auditor) on toiminut sisäisen tarkastuksen, sisäisen valvonnan, compliance-ohjelmien ja eettisen liiketoiminnan kehittämisen parissa 15 vuotta ja tehnyt pitkään töitä sisäisten tarkastajien kouluttamisen parissa. 

Opiskelijoiden kertomaa:

Opiskelu on ollut käytännönläheistä ja tukenut omaa työtä. Olen saanut innostusta, syvyyttä ja varmuutta työhöni sisäisenä tarkastajana. Oman työn ja omien työtapojen tarkastelu on ollut erittäin antoisaa. Koulutuksessa käsiteltyjä asioita olen pystynyt viemään suoraan oman tiimin toimintaan ja sen kehittämiseen.” Sisäinen tarkastaja / Pirkanmaan, Kanta-Hämeen ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri

Opiskelu oli erittäin antoisaa! Osaamisen vahvistuminen, omien työskentelytapojen ja käytäntöjen kriittinen pohdinta sekä kurssitovereilta saatu vertaistuki olivat parasta antia. Käytännönläheinen opiskelu ja antoisat keskustelut toivat uusia näkökulmia omaan työhön. Kokonaisuus sopii sekä aloittelevalle että jo kokeneemmallekin sisäiselle tarkastajalle ja opinnoista saa varmasti jokainen uusia ideoita ja ajatuksia oman työn kehittämiseen.” Sisäinen tarkastaja / kuntaorganisaatio

Tutkinnon pakollisen osan webinaarien ajankohdat ja teemat:

16.4.2024 Sisäisen tarkastajan tehtävä, asema ja käytännön organisoituminen
7.5.2024 Ammattistandardit ja eettiset ohjeet
28.5.2024 Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan viitekehykset
11.6.2024 Tarkastusmenetelmät ja tarkastuksen suunnittelu
20.8.2024 Tarkastuksen käytännön toteutus, raportointi ja tulosten seuranta

Tutkinnon valinnaisen osan webinaarien ajankohdat ja teemat:

17.9.2024 Riskiarvion ja vuosisuunnitelman laatiminen
22.10.2024 Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa
19.11.2024 Tarkastustiimin ja resurssien johtaminen
17.12.2024 Laadunvarmistus- ja kehittämisohjelma

Webinaarit ovat kestoltaan 1,5 tuntia ja ne toteutetaan klo 9-10.30 Teamsin välityksellä. Lisäksi opintoihin kuuluu itsenäistä opiskelua, oppimistehtäviä sekä henkilökohtaista-/ryhmäohjausta

Toteutustapa

  • Opintojen yhteinen aloitus 9.4.2024 klo 12-15 Hämeenlinnassa, sen jälkeen toteutus kokonaan verkossa

Hakeutuminen

  • Sisäisen tarkastuksen osaamisala, haku 15.9.2023-29.2.2024

Maksullisuus

Tutkintokoulutus toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Hinta on 730 €, sisältäen koko tutkinnon (kolme tutkinnon osaa) ja tutkintokoulutuksen. Huom! Maksu laskutetaan opiskelijalta.

Kysy lisää:

Seppälä Minna

lehtori, pedagoginen koordinaattori / johtaminen ja yrittäjyys

+358400975024

minna.seppala@hami.fi