Sairion oppimisympäristöt

Opetusmeijerissä valmistetaan harjoitustöinä mm. juustoja, voita, jäätelöä ja jogurttia.

Kuivaustornilla on mahdollisuus pienessä mittakaavassa kuivattaa esim. maito- ja herajauheita. Lisäksi opetusmeijerissä on suodatuslaitteisto. Mikrobiologian ja kemian laboratoriossa opiskelijat tekevät valmistamistaan tuotteista määrityksiä. Opiskelijat työskentelevät pienissä ryhmissä, jolloin jokaisen on mahdollista osallistua ja testata teoriassa hankittuja tietoja ja taitoja käytännössä.

Juusto-osasto

Opetusmeijerin juusto-osastolla valmistetaan harjoitustöinä erilaisia tuorejuustoja sekä kypsytettyjä juustoja. Juustolassa on neljä juustokattilaa sekä tarvittavat jälkipuristimet ja muotit, joilla juustonvalmistuksen eri vaiheet tulevat käytännössä opiskelijoille tutuksi. Opiskelijat työskentelevät pienissä ryhmissä. Jokainen opiskelija osallistuu ja testaa hankittuja tietoja ja taitoja käytännössä.

Ravintorasvat

Ravintorasvaosastolla valmistetaan voita ja ravintorasvaseoksia sekä kirnulla erä kerrallaan että jatkuvatoimisella valmistuslaitteistolla eli “voipistoolilla”. Valmistettuja tuotteita voidaan maustaa esim. valkosipulilla ja erilaisilla yrteillä.

Kirnulla valmistettaessa opiskelijan on mahdollista havainnoida kirnuuntumisen eri vaiheet konkreettisesti, kun taas uudempi jatkuvatoiminen laitteisto antaa mahdollisuuden kokeilla nykyaikaista valmistustapaa pienessä mittakaavassa.

Hapatelaboratorio

Hapatelaboratorio on varustettu opetuskäyttöön soveltuvalla pienoislaitteistolla. Käytännön työjaksojen aikana opiskelijat oppivat valmistamaan mm. hapatteita, piimää, viiliä ja jogurttia. Käytännön harjoitustöissä opiskelija oppii tuntemaan erilaisten hapatteiden ominaisuuksia ja vaatimuksia. Opiskelijalle avautuu hapatteiden merkitys tuotteiden valmistuksessa. Hapateosaamiseen liittyy myös hyvä mikrobiologinen ja prosessitekninen tietämys, joihin opiskelija perehtyy.

Muut tuotantolaitteet

Opetusmeijerissä on mahdollista valmistaa myös erilaisia vanukkaita aseptisella painekattilalla, maitojauheita jauhetornilla ja jäätelöä panos- tai jatkuvatoimisella laitteistolla. Lisäksi opetusmeijeristä löyty​y suodatuslaitteisto, jolla voidaan suorittaa mm. heran mikro-, ultra- ja nanosuodatuksen.

Mikrobiologian laboratorio

Mikrobiologian laboratoriotöissä opiskelijalle avautuu hyöty- ja haittamikrobien maailma.

Opiskelijat perehtyvät henkilökohtaiseen hygieniaan ja elintarvikelaitteiston pintahygieniaan liittyviin määrityksiin. Maidon ja maitovalmisteiden tutkimusten avulla opiskelijat hankkivat perustiedot ja -taidot, joilla he selviytyvät itsenäisesti keskeisimmistä mikrobiologisista määrityksistä.

Kemian laboratorio

Kemian laboratoriossa perehdytään raaka-aineista ja tuotteista otettavien näytteiden käsittelyyn, analyysien tekemiseen ja analyysitulosten tulkintaan. Samalla opiskelijat arvioivat, mitkä eri tekijät voivat vaikuttaa analyysitulokseen ja millä tavoin tulosten luotettavuudesta voidaan varmistua.