Pia-Maria Haltia HAMIn rehtoriksi

Vararehtorina toiminut Pia-Maria Haltia on nimitetty Hämeen ammatti-instituutin (HAMI) uudeksi rehtoriksi.

Pia-Maria Haltia on toiminut rehtorin viransijaisena viime lukuvuoden ja vararehtorina useita vuosia. Rehtorina hän haluaa jatkossakin turvata laadukkaan opetuksen, ohjauksen ja opiskelijoiden jatko-opintopoluista sekä työllistymisestä huolehtimisen.

“Opiskelijoiden hyvinvointi, inhimillinen työskentelykulttuuri ja kansainvälisyyden lisääminen ovat minulle keskeisiä tavoitteita. Lisäksi on tärkeää kehittää aluetta yhdessä muiden toisen asteen oppilaitosten kanssa sekä tehdä tiivistä yhteistyötä HAMKin kanssa yhteisillä kampuksillamme.”

Haltian mukaan HAMI on kehittynyt viime vuosina voimakkaasti valtakunnallisten koulutuspoliittisten tavoitteiden mukaisesti. Myös opiskelijamäärät ovat olleet nousussa. Hänen mukaansa HAMIlla on oma, vahva luonnonvara-aloihin nojaava profiili sekä valtakunnallisesti katsoen ainutlaatuiset meijerialan ja liikenneopetusalan koulutukset.

Haltia tuli Hämeen ammattikorkeakoulun täydennyskoulutusyksikköön vuonna 2001 ja työskenteli useita vuosia myös yrittäjyyden ja liiketoiminnan yksikössä. Vuonna 2015 hän siirtyi HAMIin johtamisen ja esihenkilötyön koulutuksen päälliköksi ja lehtoriksi. Haltialla on ammatillisen opettajan koulutus ja työnohjaukseen ja työyhteisösovitteluun liittyvää osaamista. Koulutukseltaan hän on hallintotieteiden maisteri.

HAMI on toisen asteen ammatillinen oppilaitos, jossa voi opiskella maatalousalaa Mustialassa, metsäalaa Evolla, meijeri- tai liha-alaa Sairiossa, puutarha-alaa Lepaalla sekä liikenneopetusta Hämeenlinnassa. Johtamisen koulutuksia toteutetaan Lepaalla ja verkko-opintoina. Lisäksi HAMI tarjoaa monipuolista täydennyskoulutusta ja kehittämispalveluja organisaatioille ja yksityishenkilöille. Hämeen ammatti-instituutin ylläpitäjänä toimii Hämeen ammattikorkeakoulu Oy:n tytäryhtiö Hämeen ammatti-instituutti osakeyhtiö .

Lisätietoja:
Pia-Maria Haltia
rehtori
Hämeen ammatti-instituutti
+358400807558
pia-maria.haltia@hami.fi


IN ENGLISH:
Pia-Maria Haltia appointed Principal of HAMI

Pia-Maria Haltia, who has served as vice principal, has been appointed as the new Principal of Häme Vocational Institute (HAMI).

Pia-Maria Haltia has been deputy principal for over a year and vice principal for several years. As Principal, she wants to continue to ensure the best possible quality of teaching and guiding and the provision of postgraduate study paths and employment for students.

“Student well-being, a human working culture and strengthening internationality are key objectives for me. It is also important to develop the area together with other vocational institutions and to work closely with HAMK on our shared campuses.”

According to Mrs Haltia, HAMI has developed strongly in recent years in line with national education policy objectives. Student numbers have also been on the rise. HAMI has its own strong profile, based on the natural resources sector, as well as the nationally unique dairy production and driving instructor trainings.

Haltia joined Häme University of Applied Sciences’ Continuing Education Unit in 2001 and also worked many years in the Entrepreneurship and Business Unit. In 2015, she joined Häme Vocational Institute (HAMI) as Head of Education and Lecturer in Management. Haltia has a vocational teacher educaton and expertise in supervision of work and work community conflict mediation. She holds a Master’s degree in Administrative Sciences.

HAMI is a vocational upper secondary school where students can study agriculture in Mustiala, forestry in Evo, dairy or meat production in Sairio, horticulture and management in Lepaa and driving instructor education in Hämeenlinna. HAMI also offers a wide range of continuing education and development services for organisations and individuals. The Häme Vocational Institute is operated by Hämeen ammatti-instituutti osakeyhtiö, a subsidiary of Hämeen ammattikorkeakoulu Oy.

More information:
Pia-Maria Haltia
principal
Häme Vocational Institute
+358400807558
pia-maria.haltia@hami.fi