Opiskelu Evolla

Evolla voi opiskella

​Metsäalan osaaja voi työskennellä metsänhoitoyhdistysten, Metsähallituksen, metsäteollisuusyritysten, kuntien ja kaupunkien tai alan yksityisten yrittäjien palveluksessa sekä toimia itsenäisenä yrittäjänä. Erilaisten metsänhoito- ja metsänviljelytöiden sekä puutavaran hakkuun lisäksi työhön sisältyy mittaus- ja suunnittelutöitä.

Toimintaympäristöjä ovat talousmetsien lisäksi erikoiskohteet, joissa korostuvat maisema-, ympäristönhoito- tai luonnonsuojeluasiat.

Opiskelu koostuu teoria- ja työnopetuksesta, itsenäisestä opiskelusta, työpaikalla tapahtuvasta koulutuksesta (koulutus- tai oppisopimuksena) sekä näytöistä. Yrittäjyys näkyy vahvasti opinnoissa, jossa voidaan hyödyntää opiskelijoiden omaa Evon metsäosuuskuntaa.

Evolla opitaan monipuolisissa käytännön oppimisympäristöissä, joita ovat mm. opetusmetsä, opetussaha (kenttä- ja vannesaha), konehalli, puutyöverstas ja lämpölaitos. Käytössämme on monipuolinen konekalusto manuaaliseen ja koneelliseen puunkorjuuseen.

Metsäalan perustutkinnon suorittaminen antaa yleisen hakukelpoisuuden ammattikorkeakouluun ja yliopistoon. Evolla on mahdollista jatkaa opintoja Hämeen ammattikorkeakoulussa HAMKissa​​ ja suorittaa metsätalousinsinööri (AMK) -tutkinto.​