Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen 2021

OKM 2021 strategiarahoitus

Hankkeen tavoite                                                                                     
Tavoitteena on kehittää opetuksen ja ohjauksen laatua erityisen tuen näkökulmasta. Tarkoituksena on kehittää opiskelijoille itseopiskelukokonaisuuksia, verkko-opintoja ja osaamismerkkejä sekä työpaikalla järjestettävää koulutusta oppimisen edistämiseksi

Hankkeen toteutus      

  • Lisätään henkilöstön osaamista erityisen tuen osalta koulutuksella
  • Kuvataan erityisen tuen polku
  • Tuotetaan opiskelijoille saavutettavaa, oppimista edistävää itseopiskelumateriaalia ja verkko-opintoja sekä osaamismerkkejä
  • Laaditaan toimintaohjeet työelämäyhteistyön ja TJK-prosessin näkökulmasta