Opetuksen ja ohjauksen laadun parantaminen 2020

OKM 2020 strategiarahoitus

Hankkeen tavoite                                                                                    
Opetuksen ja ohjauksen laadun kehittäminen

Tavoitteena on toteuttaa kehittämistoimenpiteitä, joilla vahvistetaan ja tuetaan aliedustettujen ja erityisen tuen tarpeen opiskelijoita. Tavoitteena on, että opiskelu kaikissa oppimisympäristöissä on tavoitteellista, ohjattua ja tuettua ja ottaa huomioon kunkin opiskelijan tarpeet ja erilaiset tavat oppia.

Oppimisympäristöjen kehittäminen

Oppimisympäristöjä monipuolistetaan ja kehitetään tukemaan yksilöllisiä opintopolkuja.  Oppimistulosten saavuttaminen parantuu ja läpäisy paranee. Lisäksi vahvistetaan opetus- ja ohjaushenkilöstön osaamista ja kykyä hyödyntää erilaisia oppimisympäristöjä opiskelijan HOKSin tavoitteiden saavuttamisessa. Oppimisympäristöjen kehittämisessä painopisteenä on simulaattoreiden AR/VR-sovellusten avulla tarjota opiskelijoille mahdollisuuksia harjaannuttaa perustaitoja sekä tukea oppimista välittömän palautteen avulla.

Hankkeen toteutus— #Peda ja #Digi, Opiskelijan parasta

  • OLLI-ekosysteemin rakentaminen. OLLI ohjaa opiskelijan HOKSin rakentumista erilaisia oppimisympäristöjä hyödyntäen (oppilaitos, verkkoympäristö, työpaikat: koulutus- ja oppisopimukset)
  • Moodlen käytön tehostaminen, henkilöstölle suunnatut digi-koulutustilaisuudet
  • Henkilöstön osaamispuiden rakentaminen (digi-peda-osaamisen kuvaus)
  • DigiPeda-mallin rakentaminen
  • HAMI Care -ohjausprosessin suunnittelu, hakeutumisen ja väyläopintojen kehittäminen, TJK-prosessin kehittäminen 

Hanke jatkuu 1.12. käynnistyvällä VR/AR-koulutuksella ja jatkuu kevään 2022 ajan.