Mustialan oppimisympäristöt

Maatalousopetus Mustialassa alkoi vuonna 1840. Keväällä 2015 Mustialaan valmistui uusi opetus- ja tutkimusnavetta.

Mustialan opetus- ja tutkimusmaatila

Mustialan kampuksella on nykyaikainen ja monipuolinen opetus- ja tutkimusmaatila, jonka päätuotantosuunta on maidontuotanto. Opetusmaatilan kokonaispinta-ala on 1200 ha josta peltoa on noin 185 ha. Pelloilla kasvaa rehu- ja leipäviljoja, palkokasveja sekä nurmikasveja. Lisäksi peltopinta-ala pitää sisällään erilaisia luonnonhoitopeltoja, erityistukialueita sekä tutkimuskäytössä olevia koealoja yhteistyössä eri toimijoiden kanssa. Opetusmaatila on siirtymässä luomutuotantoon.

Mustialassa on vuonna 2015 valmistunut opetusnavetta. Navetta on yhden lypsyrobotin pihatto, jossa on lypsylehmien lisäksi tilat myös nuorkarjalle ja pikkuvasikoille. Opetusta varten on myös lypsyasema. Ruokinta perustuu seosrehuruokintaan ja rehunjako on automatisoitu. Lannanpoistojärjestelmänä on slalom ja lantakäytävien puhdistuksessa käytetään puhdistusrobottia. Kuivitus on automatisoitu erillisellä kuivituslaitteella.

Maatilan konekanta on ajanmukainen ja monipuolinen.

Opetusmaatila tekee runsaasti yhteistyötä alan tutkimuksen, neuvonnan, maatalouskauppojen ja konevalmistajien sekä muiden oppilaitosten kanssa sekä pelto- että kotieläinpuolella.

Mustiala opiskeluympäristönä 

Mustialan kampusympäristö kokoaa yhteen toisen asteen ja ammattikorkeakoulun opiskelijat ja henkilöstön. Kampuksella on runsaasti monipuolista toimintaa opiskelijoille.

Kampus on historiallinen ympäristö. Tiiviiksi kokonaisuudeksi rakennetun Mustialan puiset ja tiilirakenteiset rakennukset ovat pääosin 1800-luvulta. Suurin osa rakennuksista on edelleen alkuperäisessä käytössään, ja opetus on jatkunut oppilaitoksessa yhtäjaksoisesti jo 175 vuotta.