Metsurin Talousopas päivitetään sähköiseen muotoon

Metsämiesten säätiö on myöntänyt apurahan hankkeelle, jossa vuonna 2015 julkaistu Talousopas metsuri- metsäpalvelun tuottajille muokataan kurssiksi sähköiselle oppimisalustalle. Opas rakennetaan palvelemaan niin omaehtoista kuin opettajan johdolla tapahtuvaa opiskelua ja samalla sen sisältöjä päivitetään.

Oppimistulosselvityksissä (mm. Lautanen & Kilpeläinen https://ttsmetsa.fi/mittarit/) metsäalan oppilaitoksista valmistuneilla yksi heikoimmin kehittyneitä osaamisen alueita on ollut talousosaaminen. Tulokset ovat saman suuntaisia kaikilla koulutusasteilla. Hankkeessa toteutettavan sähköisen oppaan pääkohderyhmänä ovat metsäalan toisen asteen opiskelijat, mutta sitä voivat hyödyntää talousalan perusteiden opiskelussa myös ammattikorkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijat sekä alalla työskentelevät.

Oppaan teksti päivitetään ja siihen luodaan uusia laskuesimerkkejä ja -harjoituksia omaehtoisen opiskelun tueksi. Uudet laskuesimerkit ja -harjoitukset liittyvät mm. rakennettuun ympäristöön ja maisemanhoitoon sekä koneelliseen puunkorjuutyöhön.

Hienoa, että saamme nyt tehtyä tämän päivityksen. Talousopas on ollut hyvä työkalu alan koulutuksiin ja juuri aloittaneille yrittäjille, koska sen avulla on voinut laskea suuntaa antavan kulurakenteen eri työtehtäviin. Uusien työlajien laskutehtävien lisääminen ja materiaalin sähköistäminen tuovat varmasti lisäarvoa oppaalle” arvelee hanketoimija Juha Mäkelä Hämeen ammatti-instituutista.

Hankkeen päätyttyä talouskurssi viedään kaikkien vapaasti saataville Opetus- ja kulttuuriministeriön ylläpitämään Avoimien oppimateriaalien kirjastoon (https://aoe.fi). Oppilaitokset voivat sieltä siirtää kurssin omiin oppimisympäristöihinsä. Hankkeesta ja sen tuloksena syntyvästä kurssista tiedotetaan mukana olevien organisaatioiden tiedotuskanavissa. Lisäksi siitä tiedotetaan metsäalan oppilaitoksiin mm. vuosittaisen Metsäalan työelämäverkoston päivityksen yhteydessä sekä Metsäkonekoulujen neuvottelupäivillä.

Hankkeen on rahoittanut Metsämiesten Säätiö. Hankkeessa ovat mukana Hämeen ammatti-instituutti Oy, TTS Työtehoseura, Metsäkoulutus ry, Hyria koulutus Oy, Hämeen ammattikorkeakoulu Oy sekä Peimarin koulutuskuntayhtymä (Livia). Hankkeen aikataulu on 1.4.2024-31.3.2025 ja sen rahoitus Metsämiesten säätiöltä on 10 000 €.

Lahjoitukset ja säätiöfuusiot ovat tärkeä osa Metsämiesten Säätiön yleishyödyllisen toiminnan vaikuttavuutta. Lisätietoja www.mmsaatio.fi

Lisätietoja hankkeesta antavat:
Ville Manner, Metsäkoulutus ry, ville.manner@metsakoulutusry.fi puh. 0452175250
Soile Viljakka, Hämeen ammatti-instituutti Oy, soile.viljakka@hami.fi puh. 0400398073