Metsäneuvosto luovutti Pro metsä -tunnustuspalkinnon HAMIlle ja HAMKille

Metsäneuvosto luovutti torstaina 13.6.2024 Hämeen ammatti-instituutille (HAMI) ja Hämeen ammattikorkeakoululle (HAMK) Pro metsä -tunnustuspalkinnon organisaatioiden työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi.

Kolmannen kerran jaettu Pro metsä -palkinto on maakunnallisten metsäneuvostojen myöntämä tunnustus aktiivisesta, innovatiivisesta ja tuloksekkaasta työstä alueellisten metsäohjelmien tavoitteiden saavuttamiseksi. Palkinnon kävivät luovuttamassa Suomen metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö Jouni Rantala ja Hämeen metsäneuvoston puheenjohtaja Aki Kaivola. Palkinnon ottivat vastaan HAMIn metsäalan pedagoginen koordinaattori Juha Mäkelä ja HAMKin metsätalouden koulutuspäällikkö Elise Stenroos.

Pro Metsä -tunnustuspalkinnon saaja voi olla henkilö, työryhmä, yritys tai muu yhteisö. HAMI ja HAMK ovat ensimmäinen Hämeessä palkinnon saanut koulutusorganisaatio. Tunnustuspalkinnon saaja valitaan ehdotusten perusteella.

”Evon metsäopetuksessa osoitetaan ennakkoluulottomuutta, uusitutumiskykyä ja edelläkävijyyttä metsäalan murroksessa. Tulevien metsäalan ammattilaisten koulutuksessa omaksutaan uusia toimintatapoja ja asiakasodotuksia samalla vaalien Suomen vanhimman metsäopetuksen perinteitä.” Aki Kaivola kertoi perusteluiksi.

Luovutustilaisuudessa HAMI ja HAMK saivat kunniakirjan, ja palkintoon kuuluu myös vapaasti valittava puuntaimi. Puuntaimelle pidetään oma istutustilaisuutensa elokuussa.

”Tällainen tunnustus tuntuu erittäin hienolta, ja tämä lämmittää meitä kovasti. Olemme selvästi tehneet oikeita asioita ja linjauksia koulutuksissamme.” Juha Mäkelä kommentoi palkintoa.

Maakunnalliset metsäneuvostot edistävät metsiin perustuvia elinkeinoja ja metsäsektorin alueellista yhteistyötä. Metsäneuvostojen keskeinen työ on Alueellisten metsäohjelmien laatiminen. Metsäohjelmien sisältöä toteutetaan HAMIn ja HAMKin koulutuksissa OPH:n määrittelemien opetusten sisältöjen rinnalla.

Mies ja nainen seisovat vierekkäin ulkona ja poseeraavat kameralle kunniakirja kädessä.

Lisätietoja verkossa:
Metsänneuvosto https://www.metsakeskus.fi/fi/metsan-kaytto-ja-omistus/alueelliset-metsaohjelmat/maakunnalliset-metsaneuvostot
Hämeen ammatti-instituutti (HAMI) https://hami.fi/
Hämeen ammattikorkeakoulu (HAMK) https://www.hamk.fi/

Lisätietoja antaa:
Jouni Rantala, Suomen metsäkeskuksen elinkeinopäällikkö
puh 040 700 4115, jouni.rantala@metsakeskus.fi

Kunniakirja.