Liikenneopetusalan valinnaiset tutkinnon osat

Tutkinnon osa: Moottoripyöräopettajana toimiminen

Oletko kiinnostunut toimimaan mopo- ja moottoripyöräopettajana? Sinulla on A-luokan ajokortti ollut voimassa vähintään kolme vuotta.  Tutkinnon osan toteutus koostuu viidestä lähipäivästä, jotka jakautuvat kahteen osaan: 2 päivää henkilökohtainen ajotaito ja 3 päivää opettaminen. Vaadittava osaaminen on kuvattu tutkinnon perusteissa. Koulutuksessa tarvitset omat ajovarusteet ja moottoripyörän.

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 390 € sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: harri.saartenkorpi@hami.fi / 040 8375 445


Tutkinnon osa: Kuorma- tai linja-auton kuljettajien opetuksen toteuttaminen

Oletko kiinnostunut toimimaan kuorma- tai linja-auton (ryhmän 2) ajokorttikoulutuksen liikenneopettajana? Olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat tai sinulla on ennestään liikenneopettajalupa ja sinulla on ollut vähintään kolme vuotta ryhmän 2 ajo-oikeus.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja toteutuksen teemat ovat:

 • vastuullisena kuljettajana toimiminen,
 • kuorma- tai linja-auton ajokorttikoulutuksen suunnittelu ja asiakaspalvelu sekä
 • kuorma- tai linja-auton ajokorttikoulutuksen toteuttaminen.

Vaadittava osaaminen on kuvattu tutkinnon perusteissa. Koulutuksessa käytetään mm. Moodle-oppimisalustaa ja opetus on monimuotoista. Opetustarjonnassamme tämä tutkinnon osa toteutuu kaksi kertaa vuodessa, keväällä ja syksyllä.

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 390€ sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: jyrki.hapulahti@hami.fi / 040 833 8211


Tutkinnon osa: Ajokokeen vastaanottajana toimiminen

Kiinnostaako ajokokeen vastaanottajana toimiminen? Tutkinnon osan toteutus koostuu kolmesta osasta: verkko-ohjaus ja -opiskelu, työelämässä oppiminen ja näyttö.  Työelämässä oppiminen (noin 8 päivää)  ja näyttö toteutetaan Ajovarman toimipisteissä erikseen sovittavana aikana.  Näytössä vaadittava osaaminen on kuvattu tutkinnon perusteissa.

Opinnot voi aloittaa mihin aikaan vuodesta tahansa ja harjoitteluajankohta on sovittava aina erikseen Ajovarman kanssa.

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 760 € sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: ari-pekka.nieminen@hami.fi / 040 587 8418


Tutkinnon osa: Ammatillisen kuljettajakoulutuksen opetustehtävät

Oletko kiinnostunut toimimaan ammatillisen kuljettajakoulutuksen opetustehtävissä? Olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat tai sinulla on ennestään liikenneopettajalupa ja sinulla on ollut vähintään kolme vuotta ryhmän 2 ajo-oikeus.

Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset ja toteutuksen teemat ovat:

 • ammattiin opiskelevien kuljettajaopiskelijoiden opettajana toimiminen ja
 • kuorma- tai linja-auton ajo-oikeuteen tähtäävän opetuksen toteuttaminen osana toisen asteen opetusta.

Vaadittava osaaminen on kuvattu tutkinnon perusteissa. Koulutuksessa käytetään mm. Moodle-oppimisalustaa ja opetus on monimuotoista. Opetustarjonnassamme tämä tutkinnon osa toteutuu tarpeen mukaan, yleensä ryhmä aloittaa keväällä.

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 450€ sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: jyrki.hapulahti@hami.fi/ 040 833 8211


Tutkinnon osa: Kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana toimiminen

Oletko kiinnostunut toimimaan kuljetusalan ammattipätevyyskouluttajana? Olet suorittanut pakolliset tutkinnon osat tai sinulla on ennestään liikenneopettajalupa, sinulla on ollut vähintään kolme vuotta ryhmän 2 ajo-oikeus ja olet suorittanut (tai samanaikaisesti suoritat) tutkinnon osaa kuorma tai linja-autonkuljettajien opetuksen toteuttaminen tai ammatillisen kuljettajakoulutuksen opetustehtävät.

Tutkinnon osan suorittanut osaa toimia perustason ammattipätevyyskouluttajana ja ammattipätevyyden jatkokouluttajana.

Vaadittava osaaminen on kuvattu tutkinnon perusteissa. Koulutuksessa käytetään mm. Moodle-oppimisalustaa ja opetus on monimuotoista. Opetustarjonnassamme tämä tutkinnon osa toteutuu kaksi kertaa vuodessa, soveltuvin osin tutkinnon osan kuorma- tai linja-auton kuljettajien opetuksen toteutukseen liittyen.

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 390 € sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: jyrki.hapulahti@hami.fi / 040 833 8211


Tutkinnon osa: Opetustoiminnan johtaminen ja yrittäjyys

Kun harkitset autokoulun opetustoiminnan johtajuutta tai autokouluyrittäjyyttä uravaihtoehtona, aiot yrittäjäksi tai olet jo perustanut yrityksen, osallistu yrittäjyyteen ja johtamiseen keskittyvään tutkintokoulutukseen.

Tutkintokoulutus:

 • tukee yrityksen perustamista, kun suunnittelet yritystoimintaa
 • antaa yleiskuvan yrittäjyydestä
 • avaa käytännön näkökulmia yrityksen perustamisesta ja yrittäjänä toimimisesta
 • arvioi, millaiset valmiudet ja edellytykset Sinulla on johtajuuteen ja yrittäjyyteen
 • selvittää yritystoiminnan eri alueita, kuten rahoitusta, markkinointia, viestintää, verotusta ja taloushallintoa
 • kehittää Sinun yritysideoitasi ja tukee liiketoimintasuunnitelman laatimista.

Toteutus: Tutkintokoulutus järjestetään verkossa. Kerran kuukaudessa järjestetään yleisiä ohjauswebinaareja ja lisäksi opiskelija saa henkilökohtaista ohjausta. Koulutuksen aikana käytössä on Moodle-oppimisalusta.

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 450 € sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: jouni.kalliopuska@hami.fi / 0407761223


Tutkinnon osa: Ympäristöystävällisen ja taloudellisen liikkumisen asiantuntijana toimiminen

Haluatko laajentaa ammatillista osaamistasi? Kiinnostaako taloudellinen ajaminen ja liikenteen ympäristövaikutuksiin perehtyminen? Tule opiskelemaan monimuoto-opintoina työn ohessa ympäristöystävällisen ja taloudellisen liikkumisen asiantuntijaksi. Näytössä vaadittava osaaminen on kuvattu tutkinnon perusteissa. Opintosi henkilökohtaistetaan ja aikaisempi osaamisesi tunnustetaan. Opinnot voit aloittaa joustavasti sinulle parhaiten sopivana ajankohtana.

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 390€ sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: erja.ruuhela-kaitera@hami.fi / 040 801 4621


Tutkinnon osa: Nuorten liikennekasvatuksen ja AMI20:n opettajana toimiminen

Kustannukset: Koulutus on maksullista ja opiskelijan omavastuuosuus on 390 € sisältäen tutkintokoulutuksen ja näytön.

Lisätiedot: harri.saartenkorpi@hami.fi/040 837 5445