Liha-alan täydennyskoulutus

Liha-alan koulutusohjelmassa tuotetaan työelämän tarpeisiin ammatillista täydennyskoulutusta.

Liha-alan koulutusohjelma tarjoaa liha- ja elintarviketeollisuudelle sovitettuja koulutuspaketteja. Yrityksille on tarjolla koulutustilaisuuksia liharaaka-aineesta, valmistusprosesseista, tuotantohygieniasta, laadusta ja tuoteturvallisuudesta.

Lopetusasetusten edellyttämän osaamisen testaus

Lopetusasetuksen mukaisen pätevyyden saa suorittamalla lihateollisuuden- tai lihanjalostajan ammattitutkinnon teurastusta käsittelevät tutkinnonosat. Lihateollisuuden ammattitutkinto on tarkoitettu lihateollisuuden henkilöstölle ja se voidaan järjestää yrityskohtaisena koulutuksena.

Sellaisissa yrityksissä joissa koko teurastus tutkinnon osan suorittaminen ei ole tarkoituksen mukaista, voidaan järjestää Lopetusasetuksen mukainen koulutus ja loppututkinto vain niiltä osin, kuin hakija tarvitsee kelpoisuustodistukseen, eli elävien eläinten käsittelystä eläimen kuoleman varmistamiseen, ja osaaminen näytetään käytännössä toimimalla lopetusasetuksen määrittelemissä tehtävissä (esim. eläinten käsittely-, tainnutus- ja verenlasku).

Ennen näyttökoetta tehdään osaamiskartoitus lopetusasetuksen edellyttämästä ammattitaidosta ja tiedosta. Kartoituksen perusteella arvioidaan tarvitaanko lopetusasetukseen liittyvissä toimissa opetusta, tai -harjoittelu vai voidaanko näyttökoe suorittaa nykyisillä tiedoilla ja taidoilla. Kartoituslomakkeet toimitetaan pyynnöstä, ja kartoituslomakkeiden täyttöä neuvotaan henkilökohtaisesti tai puhelimitse.

Valinnaisten tutkinnon osien toteutukset:

Elintarvikejalostus

Tutkinnon osa: Elintarviketurvallisuuden hallinta
Tutkinnon osa: Lihanleikkaus
Tutkinnon osa: Teurastus
Tutkinnon osa: Lihatuotteiden valmistus
Tutkinnon osa: Pakkaaminen ja varastointi
Tutkinnon osa: Elintarvikkeiden myynti

Elintarvikeala

Tutkinnon osa: Toiminnan ohjaaminen elintarvikeyrityksessä
Tutkinnon osa: Tuotekehitys elintarvikeyrityksessä
Tutkinnon osa: Esimiestyö elintarvikeyrityksessä
Tutkinnon osa: Tuotannon suunnittelu