Maastoruokailun järjestäminen -tutkinnon osa

Opiskelu alkaa
2024-09-20
Laajuus
15 osaamispistettä
Paikkakunta
Evo
Hakuaika
Jatkuva haku
1.4.2024 — 31.5.2024

Sinulleko?

Opinnoissa saat valmiuksia valmistaa ruoan maastossa huomioiden toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden.   Käytännön työn jaksoilla valmistetaan erilaisille asiakasryhmille toteutettava maastoruokailu elintarvikelainsäädäntöä noudattaen.

Sinustako?

Opinnoissa valmistetaan maastoruokailu esim. avotulella ja valitaan siihen soveltuvia raaka-aineita ja tuotteita.

Maastoruokailun järjestäminen on luonto- ja ympäristöalan perustutkinnon valinnainen ammatillinen tutkinnon osa. Opinnot eivät vaadi aiempaa ruoanlaitto- tai retkeilyalan taustaa.

Opinnot koostuvat verkko-opinnoista sekä käytännön työn jaksoista, joiden aikana perehdytään maastoruokailun suunnittelemiseen ja valmistamiseen tapahtuman luonne sekä maasto-olosuhteet huomioiden. Käytännön toteutuksissa painotetaan toiminnan turvallisuutta, vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä noudatetaan elintarvikelainsäädäntöä.

Tutkinnon osa arvioidaan jakson päätteeksi näytöllä käytännön työtehtävissä, kirjallisilla tehtävillä täydentäen.

Koulutusta järjestetään monimuotototeutuksena, johon kuuluu etäjaksoja, itsenäistä opiskelua sekä käytännön työn lähijaksoja. Verkko-opinnoissa käytämme Moodle-oppimisympäristöä. Opintojen kesto määritellään henkilökohtaisesti HOKSissa.

Opetuksen lähipäivät tarkentuvat myöhemmin.

Toteutustapa

Monimuoto

Hakeutuminen

1.4.-31.5.2024

Koulutus alkaa 20.9.2024

Maksullisuus

Ei maksua. Koulutus, majoitus ja ruoka ovat maksuttomia.

Koskinen Pirjo-Maija

lehtori, pedagoginen koordinaattori /puutarha-ala

+358400398074

pirjo-maija.koskinen@hami.fi