Maastoruokailun järjestäminen -tutkinnon osa

Opiskelu alkaa
2023-02-01
Paikkakunta
Evo
Hakuaika
24.10.2022 — 4.12.2022

Sinulleko?

Opinnoissa saat valmiuksia valmistaa ruoan maastossa huomioiden toiminnan turvallisuuden ja vastuullisuuden.   Käytännön työn jaksoilla valmistetaan erilaisille asiakasryhmille toteutettava maastoruokailu elintarvikelainsäädäntöä noudattaen.

Sinustako?

Opinnoissa valmistetaan maastoruokailu esim. avotulella ja valitaan siihen soveltuvia raaka-aineita ja tuotteita.

Opinnot koostuvat verkko-opinnoista sekä käytännön työn jaksoista, joiden aikana perehdytään maastoruokailun suunnittelemiseen ja valmistamiseen tapahtuman luonne sekä maasto-olosuhteet huomioiden. Hamin Evon ja Lepaan toimipisteissä järjestettävissä käytännön toteutuksissa painotetaan toiminnan turvallisuutta, vastuullisuutta ja asiakaslähtöisyyttä sekä noudatetaan elintarvikelainsäädäntöä.
Tutkinnon osa arvioidaan jakson päätteeksi näytöllä käytännön työtehtävissä, kirjallisilla tehtävillä täydentäen.

Koulutusta järjestetään monimuotototeutuksena, johon kuuluu etäjaksoja, itsenäistä opiskelua sekä käytännön työn lähijaksoja. Verkko-opinnoissa käytämme Moodle-oppimisympäristöä. Opintojen kesto määritellään henkilökohtaisesti HOKSissa.

Toteutustapa

Monimuoto

Hakeutuminen

24.10.-4.12.2022

Koulutus alkaa 13.2.2023 klo 08:00.

Maksullisuus

Ei maksua.

Koskinen Pirjo-Maija

lehtori, pedagoginen koordinaattori /puutarha-ala

+358400398074

pirjo-maija.koskinen@hami.fi