Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kesto
1,5 vuotta
Laajuus
180 osaamispistettä
Paikkakunta
Hämeenlinna
Hakuaika
Jatkuva haku

Sinulleko?

Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

1) johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala ja

2) sisäisen tarkastuksen osaamisala.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka toimit johtajana tai yrittäjänä ja työssäsi johdat ja kehität vastuualuettasi tai yritystäsi ja sen henkilöstöä. Tutkintoa suorittaessa toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä oma kehittymisesi kytkeytyvät toisiinsa.

Sisäisen tarkastuksen osaamisala on tarkoitettu sisäisen valvonnan tehtävissä toimiville henkilöille. 

Sinustako?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia yrityksesi tai vastuualueesi johtamistehtävissä tai sisäisenä tarkastajana.

Jos suoritat johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan, osaat johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksesi tai vastuualueesi toimintaa, omaa toimintaasi ja osaamistasi johtajana tai yrityksen omistajana. Osaat myös johtaa henkilöstöä ja taloutta sekä kehittää toimintaa. Osaat myös valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien eritysalueiden tiedot ja taidot.

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan  suorittanut osaa toteuttaa sisäisen tarkastuksen toimeksiannon ja suunnitella tarkastustoimeksiannon sekä kerätä ja analysoida tietoa, raportoida tarkastuksen tulokset ja seurata suositusten toteutumista.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Hämeen ammatti-instituutissa voit suorittaa tutkinnon joko johtamisen ja yritysjohtamisen tai sisäisen tarkastuksen osaamisalalla. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Voit aloittaa johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalaan liittyvän opiskelun sinulle sopivana ajankohtana. Sisäisen tarkastuksen osaamisalan seuraava toteutus käynnistyy keväällä 2022.

 • Pääset tarkastelemaan omaa johtamis-/erityistehtävääsi monipuolisesti eri näkökulmista
 • Oma johtamis-/erityisosaamisesi ja vastuualueesi tai yrityksesi toiminta kehittyvät
 • Itsetuntemuksesi lisääntyy (mm. opiskelun aikana tehtävien kartoitusten/analyysien myötä)
 • Taitosi toiminnan suunnitteluun, johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen lisääntyvät
 • Tapaat muita johtamistyötä tai samaa asiantuntijatehtävää tekeviä ja pääset keskustelemaan heidän kanssaan työhön liittyvistä asioista
 • Saat virallisen todistuksen osaamisestasi 
 • Olet oikeutettu hakemaan Työllisyysrahaston myöntämää ammattitutkintostipendiä, joka on suuruudeltaan 400 €
 • Tutkinnon suorittaminen tukee jatko-opintomahdollisuuksiasi

Toteutustapa:

 • Verkko-opetus

Hakeutuminen:

 • Sisäisen tarkastuksen osaamisala (verkkototeutus): 3.8.2021-6.3.2022 (koulutus alkaa maaliskuussa 2022)
 • Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala (verkkototeutus): 1.1.-31.12.2022 (voit aloittaa opinnot oman aikataulusi mukaan)

Maksullisuus:

689 euroa, koulutusmaksu laskutetaan opiskelijalta

Kysy lisää

Seppälä Minna

lehtori, pedagoginen koordinaattori / johtaminen ja esimiestyö

+358400975024

minna.seppala@hamk.fi

 

 

Haltia Pia-Maria

vararehtori

+358400807558

pia-maria.haltia@hamk.fi