Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Kesto
1,5 vuotta
Laajuus
180 osaamispistettä
Paikkakunta
Hämeenlinna
Hakuaika
Jatkuva haku

Sinulleko?

Johtamisen ja yritysjohtamisen
erikoisammattitutkinnossa on kaksi osaamisalaa:

1) johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala ja

2) sisäisen tarkastuksen osaamisala.

Johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisala on tarkoitettu sinulle, joka toimit johtajana tai yrittäjänä ja työssäsi johdat ja kehität vastuualuettasi tai yritystäsi ja sen henkilöstöä. Tutkintoa suorittaessa toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä oma kehittymisesi kytkeytyvät toisiinsa.

Sisäisen tarkastuksen osaamisala on tarkoitettu sisäisen valvonnan tehtävissä toimiville henkilöille. 

Sinustako?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia yrityksesi tai vastuualueesi johtamistehtävissä tai sisäisenä tarkastajana.

Jos suoritat johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan, osaat johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksesi tai vastuualueesi toimintaa, omaa toimintaasi ja osaamistasi johtajana tai yrityksen omistajana. Osaat myös johtaa henkilöstöä ja taloutta sekä kehittää toimintaa. Osaat myös valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien eritysalueiden tiedot ja taidot.

Sisäisen tarkastuksen osaamisalan  suorittanut osaa toteuttaa sisäisen tarkastuksen toimeksiannon ja suunnitella tarkastustoimeksiannon sekä kerätä ja analysoida tietoa, raportoida tarkastuksen tulokset ja seurata suositusten toteutumista.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Hämeen ammatti-instituutissa voit suorittaa tutkinnon joko johtamisen ja yritysjohtamisen tai sisäisen tarkastuksen osaamisalalla. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

Voit aloittaa johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalaan liittyvän opiskelun sinulle sopivana ajankohtana. Sisäisen tarkastuksen osaamisalan seuraava toteutus käynnistyy keväällä 2022.


JOHTAMISEN JA YRITYSJOHTAMISEN OSAAMISALA | 180 OSP
Johtajana toimiminen, 80 osp, pakollinen tutkinnon osa

Valinnaiset tutkinnon osat | Valitaan yhteensä 100 osp
Strategiatyön johtaminen, 50 osp
Projektin johtaminen, 50 osp
Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
Talouden johtaminen, 50 osp
Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp
Tutkinnon osa tai osia toisesta ammatti- tai erikoisammattitutkinnosta | 50 osp
Tutkintoon voi sisällyttää tutkinnon osan tai osia toisesta ammatti- tai
erikoisammattitutkinnosta vähintään 50 osaamispisteen laajuisesti.

SISÄISEN TARKASTUKSEN OSAAMISALA | 180 OSP
Sisäisen tarkastuksen toimeksiannon toteuttaminen, 80 osp, pakollinen tutkinnon osa

Valinnaiset tutkinnon osat | Valitaan yhteensä 100 osp
Sisäisen tarkastuksen johtaminen, 50 osp
Strategiatyön johtaminen, 50 osp
Projektin johtaminen, 50 osp
Työyhteisön kehittämisen johtaminen, 50 osp
Henkilöstön ja osaamisen johtaminen, 50 osp
Asiakkuuksien johtaminen, 50 osp
Talouden johtaminen, 50 osp
Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen, 50 osp

Mitä opit?

  • Pääset tarkastelemaan omaa johtamis-/erityistehtävääsi monipuolisesti eri näkökulmista
  • Oma johtamis-/erityisosaamisesi ja vastuualueesi tai yrityksesi toiminta kehittyvät
  • Itsetuntemuksesi lisääntyy (mm. opiskelun aikana tehtävien kartoitusten/analyysien myötä)
  • Taitosi toiminnan suunnitteluun, johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen lisääntyvät
  • Tapaat muita johtamistyötä tai samaa asiantuntijatehtävää tekeviä ja pääset keskustelemaan heidän kanssaan työhön liittyvistä asioista

Mitä saat?

  • Saat virallisen todistuksen osaamisestasi 
  • Olet oikeutettu hakemaan Työllisyysrahaston myöntämää ammattitutkintostipendiä, joka on suuruudeltaan 400 €
  • Tutkinnon suorittaminen tukee jatko-opintomahdollisuuksiasi

Tutkintokoulutus

Koulutus toteutetaan verkossa ja se sisältää itsenäistä opiskelua, webinaareja, oppimistehtäviä, yksilö-/pienryhmäohjausta ja sparrauskeskusteluja opettajan kanssa. Sinulle tehdään henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma, johon tutkinnon suorittamiseksi tarvitsemasi opinnot määritellään.

Hinta

Tutkintokoulutus toteutetaan lähtökohtaisesti oppisopimuskoulutuksena. Hinta on 689 €, sisältäen koko tutkinnon ja tutkintokoulutuksen. Huom! Maksu laskutetaan opiskelijalta.

Peruutusehdot ammattitutkinnoissa 

Hämeen ammatti-instituutti tiedottaa hakijalle opiskelupaikan saamisesta henkilökohtaisesti. Peruutus on tehtävä viimeistään 14 päivän kuluttua opiskelupaikkatiedon saamisesta. Peruutusilmoitus tehdään sähköpostilla osoitteeseen
hami-opintopalvelut@hamk.fi. Jos opiskelija on aloittanut koulutuksen tämän ajan sisällä, tässä tapauksessa peruutusoikeus päättyy koulutuksen aloittamiseen.

Maksullisissa koulutuksissa veloitetaan tutkinnon osan maksu tai koulutuksen maksuerä, mikäli koulutukseen valittu jättää saapumatta ilman peruutusilmoitusta. Maksua ei palauteta, jos opiskelija keskeyttää koulutuksen.

Kysy lisää

Haltia Pia-Maria

vararehtori

+358400807558

pia-maria.haltia@hamk.fi

Seppälä Minna

lehtori, pedagoginen koordinaattori / johtaminen ja esimiestyö

+358400975024

minna.seppala@hamk.fi

 

 

Korhonen Markku

lehtori / johtaminen ja esimiestyö

+358504530404

markku.korhonen@hamk.fi