Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto golfkenttämestareille

Opiskelu alkaa
2023-03-29
Hakuaika
4.11.2022 — 21.2.2023

Sinulleko?

Tämä koulutus on tarkoitettu sinulle, joka työskentelet golfkenttämestarina ja työssäsi johdat ja kehität kenttää ja sen toimintaa sekä kentän henkilöstöä. Tutkintoa suorittaessa toiminnan johtaminen ja kehittäminen sekä oma kehittymisesi kytkeytyvät toisiinsa.

Sinustako?

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon suoritettuasi osaat toimia vastuualueesi tai yrityksesi johtamistehtävissä.

Kun suoritat johtamisen ja yritysjohtamisen osaamisalan, osaat johtaa, suunnitella ja kehittää yrityksesi tai vastuualueesi toimintaa, omaa toimintaasi ja osaamistasi johtajana tai yrityksen omistajana. Osaat myös johtaa henkilöstöä ja taloutta sekä kehittää toimintaa. Osaat myös valitsemiesi valinnaisten tutkinnon osien eritysalueiden tiedot ja taidot.

Johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto

Tutkinto muodostuu yhdestä pakollisesta ja kahdesta valinnaisesta tutkinnon osasta. Koko tutkinnon laajuus on 180 osaamispistettä (osp).

 • Pääset tarkastelemaan omaa johtamis- ja esihenkilötehtävääsi ja työtäsi monipuolisesti eri näkökulmista, kehität omaa johtamisosaamistasi
 • Itsetuntemuksesi lisääntyy (mm. opiskelun aikana tehtävien kartoitusten/analyysien myötä)
 • Saat työkaluja ihmisten johtamiseen ja osaamisesi toiminnan suunnitteluun, johtamiseen, arviointiin ja kehittämiseen lisääntyvät
 • Verkostoidut muiden samanlaista työtä tekevien kanssa
 • Olet oikeutettu hakemaan Työllisyysrahaston myöntämää ammattitutkintostipendiä, joka on suuruudeltaan 414 €
 • Tutkinnon suorittaminen tukee urakehitys- ja jatko-opintomahdollisuuksiasi
 • Koulutus toteutetaan monimuotototeutuksena, johon kuuluu lähiopetusta, etäjaksoja, verkossa tapahtuvaa opetusta ja ohjausta sekä itsenäistä opiskelua.
 • Lähiopetuspäiviä (1-2 pv kerrallaan) on noin joka toinen kuukausi (kesällä hieman pitempi tauko). Koulutuspäivät pidetään Hämeen ammatti-instituutin Lepaan toimipisteessä
 • Koulutus käynnistyy lähijaksolla 29.-30.3.2023
 • Opiskelun kesto määräytyy opiskelijan henkilökohtaisen suunnitelman mukaan. Keskimäärin opinnot kestävät noin 1,5 vuotta.

Koulutuksen aikataulu:

 • 29.3.2023 Esihenkilötyö, itsetuntemus ja oma kehittyminen (lähiopetuspäivä)
 • 30.3.2023 Viestintä ja vuorovaikutus (lähiopetuspäivä)
 • 13.6.2023 Strategisen johtamisen perusteet -webinaari klo 9-11, ennen webinaaria itsenäinen aiheeseen tutustuminen
 • 11.9.2023 Prosessien johtaminen (lähiopetuspäivä)
 • 12.9.2023 Talouden perusteet (lähiopetuspäivä)
 • 14.11.2023 Strategian maastouttaminen (lähiopetuspäivä)
 • 27.11.2023 Asiakkuudet ja niiden johtaminen -webinaari klo 13-15, ennen webinaaria itsenäinen aiheeseen tutustuminen
 • 24.1.2024 Osaamisen johtaminen (lähiopetuspäivä)
 • 14.3.2024 Haastavat esimiestilanteet (lähiopetuspäivä)
 • 15.5.2024 Työhyvinvointi (lähiopetuspäivä)

Tutkinnon suorittaneen kokemuksia opiskelusta: ”Kun on kauan ollut tällä alalla, edennyt kesäpojasta kenttämestariksi, ja kun on tehnyt esimiestyötä, niin olen miettinyt miten homma pitäisi tehdä. Ja kun olen ollut eri kentillä töissä, olen nähnyt erilaisia toimitusjohtajia ja heidän tyylejään – ja henkilöstöjohtaminen on mielenkiintoista. Kenttämestarin tutkintoon kuuluu osana henkilöstön johtaminen – ja se kolahtikin oikein kunnolla. Olin toiminut esimiehenä vuosia ja miettinyt näitä asioita, ja nyt, kun oivalsin, että niitä voi myös opiskella, aloin etsiä siihen mahdollisuutta. HAMIsta sekin löytyi: johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.
Sain koulutuksesta toki paljon eväitä, mutta erityisesti varmistuksia omille ajatuksilleni, että onko tämä nyt järkevää näin ja että ajattelenko tätä oikealla lailla. Tekemiselle tuli lisää varmuutta ja vahvistusta, että olen oikeilla raiteilla
.” Mika Uutela, kenttämestari / Tawast Golf

Toteutustapa:

 • Monimuoto

Hakeutuminen:

 • 4.11.2022-21.2.2023

Maksullisuus:

Opiskelu toteutetaan oppisopimuskoulutuksena. Hinta on 689 €, sisältäen koko tutkinnon (kolme tutkinnon osaa) ja tutkintokoulutuksen. Huom! Maksu laskutetaan opiskelijalta.

Kysy lisää:

Seppälä Minna

lehtori, pedagoginen koordinaattori / johtaminen ja yrittäjyys

+358400975024

minna.seppala@hami.fi