Kaksi avointa työpaikkaa: koulutuspäällikkö sekä elintarvikealan lehtori

Koulutuspäällikkö, puutarha- ja metsäala

Toimialojen koulutuspäällikkö vastaa koulutustoiminnan ja maksullisen palvelutoiminnan organisoinnista, johtaa ja kehittää toimintaa strategian, määriteltyjen koulutusvastuiden sekä sovittujen taloudellisten ja toiminnallisten linjausten puitteissa. Koulutuspäällikkö osallistuu koko oppilaitoksen kehittämistyöhön, toimii lähiesihenkilönä ja on johtoryhmän jäsen.

Toivomme hakijalta vahvaa johtamisosaamista, tavoitteellisuutta, taitoa tukea opetus- ja ohjaustiimejä, hyviä vuorovaikutustaitoja ja alan verkostoja. Edellytämme soveltuvaa korkeakoulututkintoa, pedagogista pätevyyttä, vahvaa substanssiosaamista puutarha- ja/tai metsäalalta sekä johtamiskokemusta.

  • Työsuhde: vakituinen
  • Palkkaus: 5 200 €
  • Hae viimeistään 15.4.2024 Kuntarekryn kautta

Lisätietoja antaa rehtori Pia-Maria Haltia, pia-maria.haltia@hami.fi, 0400-807558.

Lehtori, elintarvikeala

Työ sijoittuu Hämeenlinnaan, Sairion kampukselle. Lehtorin tehtäviin kuuluu elintarvikealan ammatillisten aineiden pedagoginen suunnittelu, opetus, oppimisprosessin ohjaaminen ja osaamisen arviointi. Lehtori osallistuu myös maksullisen palvelutoiminnan suunnitteluun, markkinointiin ja toteuttamiseen.

Toivomme hakijalta innostunutta otetta opetus- ja ohjaustyön kehittämiseen ja alalla verkostoitumiseen. Tehtävässä tarvitaan erinomaisia tiimityötaitoja, hyvää vuorovaikutusosaamista, ohjauksellista työotetta, kykyä toimia erilaisten oppijoiden kanssa sekä taitoja toimia digitaalisissa toimintaympäristöissä.

Lisätietoja tehtävästä antaa koulutuspäällikkö Jyri Kaunisto, 050-5745131, jyri.kaunisto@hami.fi.