HAMIn johtamisen ja esimiestyön koulutus

HAMIssa voit kehittää ja syventää omaa johtamis- ja esimiestyöosaamistasi suorittamalla tutkinnon tai osallistumalla täydennyskoulutukseen.

Esimiehiltä ja johtajilta edellytetään ymmärrystä toimintaympäristöstä ja siinä tapahtuvista nopeistakin muutoksista sekä kykyä reagoida niihin. Hyvä johtaminen tuottaa tulosta ja työhyvinvointia. Tuloksellinen johtaminen on suunnan näyttämistä, tavoitteiden selkeyttä, asioiden toimeenpanoa ja seurantaa, ihmisten innostamista ja omaa esimerkkiä. Tarjoamme johtajille, esimiehille sekä työyhteisöille koulutus- ja kehittämispalveluja, joiden avulla osaaminen ja toiminta kehittyvät.

Meillä voit suorittaa koko tutkinnon tai tutkinnon osia:

Voit osallistua myös tutkintokoulutuksen yksittäisiin teemoihin. Koulutukset järjestetään pääsääntöisesti verkko-opintoina.

Tarjoamme lisäksi välineitä osaamisen kehittämiseen yksittäisille henkilöille ja työyhteisöille, mm. Thomas-analyysi, 360-arviointi, tunneälykartoitus, työnohjaus.