HAMI on allekirjoittanut Kumppanuussopimuksen Stadin ammatti- ja aikuisopiston kanssa

Kumppanuussopimuksessa sovitaan keskinäisestä, pitkäjänteisestä ja tavoitteellisesta yhteistyöstä ammattitaidon ja osaamisen ylläpitämisessä sekä kehittämisessä. Kumppanuus tuo lisäarvoa kummallekin osapuolelle ja parantaa niiden kilpailukykyä.

Kumppanuussopimus on ilmoitus siitä, että molemmat osapuolet haluavat edistää ammatillisen koulutuksen kehittymistä yhteistyössä. Käytännön esimerkki: Stadin AO:lla on tarve kouluttaa henkilökuntaansa liikenneopettajiksi ja Hami puolestaan tarjoaa liikenneopettajan erikoisammattitutkintokoulutusta.

Kumppanuussopimuksessa sovitaan, että tätä palvelua tarkastellaan yhteistyössä ja haetaan ne keinot/väylät, joilla Stadin AO varmistaa riittävän henkilöstöresurssin tähän tehtävään.

HAMIlle taas yhteistyö Suomen suurimman ammatillisen koulutuksen järjestäjän kanssa antaa mahdollisuuden kehittyä ja kehittää uusia toimintoja ja hakea vaikkapa perustutkinto-opiskelijoille kiinnostavia yhteistyöprojekteja.

Kumppanuussopimuksen avulla myös rakennetaan verkostoa, joka joustavoittaa toimintaa sekä luo uusia mahdollisuuksia vaikkapa hankeyhteistyöhön. Kaiken kaikkiaan hyvän yhteistyön mahdollistava ja yhteistyötä tukeva sopimus vahvistaa ja parantaa Hamin opiskelijoiden menestymisen mahdollisuuksia.