Yhdessä Tillsammans -hanke

Yhdessä Tillsammans -hankkeessa on mukana 13 oppilaitosta. Hankkeessa kehitetään opiskelijoiden vaikutusmahdollisuuksia ja opiskelijakuntatoimintaa, yhteisöllistä toimintakulttuuria sekä ammatillisen koulutuksen turvallisuuskulttuuria. Hankkeen kohderyhmään kuuluvat kaiken ikäiset opiskelijat oppilaitoksessa sekä asuntoloissa.

Hankkeen tavoitteet
HAMIn tavoitteena on kehittää hankkeen puitteissa opiskelijoiden ryhmäytymisen yhteistä toimintatapaa sekä yhteisöllisyyden vahvistamiseen liittyviä käytänteitä. Kehitystyöhön otetaan mukaan erilaisia yhteistyöverkostoja, esim. nuorisotoimet, seurakunnat tai yhdistykset. Tavoitteena on myös luoda ns. Huoli herää -toimintamalli, jonka avulla henkilöstö ja opiskelijat tunnistavat erilaisia opiskeluun tai elämänhallintaan liittyviä ongelmakohtia ja osaavat toimia toimintamallin mukaisesti.


HAMIssa käynnistyy myös ns. Digipaja-toiminta, jonka avulla on tarkoitus tuottaa mm. opiskeluhuoltoon, syrjinnän ja kiusaamisen ehkäisyyn, jaksamiseen sekä elämänhallintaan liittyviä videoita. Videot toteutetaan yhdessä opiskelijoiden kanssa.
​​​